Σήμερα το μεσημέρι, θα εφαρμοσθεί η εργοταξιακή σήμανση, η οποία εγκρίθηκε σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο Καστελίου του ΒΟΑΚ.

Για την εκτέλεση των εργασιών στην ανατολική ημιδιατομή του δρόμου Καστελίου Χερσονήσου, η κίνηση θα εκτελείται στην δυτική ημιδιατομή του και θα απαιτηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας 2 μήνες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να τηρούν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα από τον κόμβο Καστελίου θα εκτελούνται μόνο οι εξής κινήσεις:

1. Η κίνηση από Χερσόνησο προς Καστέλι θα διενεργείται μέσω της οδού Καστελίου Χερσονήσου.
2. Ομοίως και η κίνηση από Καστέλι προς Χερσόνησο θα εκτελείται μέσω της οδού Καστελίου Χερσονήσου.
3. Η κίνηση από Ηράκλειο προς Καστέλι θα γίνεται μέσω της εξόδου του ΒΟΑΚ στον Ανισόπεδο κόμβο Καστελίου.
4. Η κίνηση από Χερσόνησο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτελείται μέσω της εισόδου στον ΒΟΑΚ από τον Ανισόπεδο κόμβο Καστελίου με κατεύθυνση προς Άγιο Νικόλαο.
Οι υπόλοιπες κινήσεις δεν θα εκτελούνται από τον κόμβο Καστελίου και συγκεκριμένα:
1. Η κίνηση από Ηράκλειο προς Χερσόνησο θα εκτελείται μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Γουρνών και της Π.Ε.Ο. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει μέσω του ΒΟΑΚ και εξοδο στον ημικόμβο Χερσονήσου ή Σταλίδας.
2. Η κίνηση από Καστέλι προς Ηράκλειο θα εκτελείται μέσω της οδού Καστελίου – Χερσονήσου της Π.Ε.Ο. και του Ανισόπεδου κόμβου Γουρνών.
3. Η κίνηση από Χερσόνησο προς Ηράκλειο θα εκτελείται μέσω της Π.Ε.Ο. και του Α/Κ Γουρνών.
4. Η κίνηση από Καστέλι προς Άγιο Νικόλαο θα εκτελείται μέσω Χερσονήσου και Π.Ε.Ο.
5. Η κίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Καστέλι θα εκτελείται μέσω του κυκλικού κόμβου Μοχού προς Χερσόνησο και κατόπιν μέσω της οδού Καστελίου Χερσονήσου.
6. Ομοίως η κίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Χερσόνησο θα εκτελείται μέσω του κυκλικού κόμβου Μοχού.

Μοιράσου το άρθρο: