ÏÌÉ×ËÇ ÓÔÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ / ÃÏÕÉËÉÁÌ ÅÑÍÁÍÄÅÓ)

Ματαιώθηκε η μεσημεριανή πτήση (13:15) από Αθήνα για Χανιά, λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που πλήττει και την Κρήτη.

Καλό είναι οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα, να επικοινωνήσουν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Μοιράσου το άρθρο: