Το Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΙΜΕ-ΜΒΕ του Παν/μιου Κρήτης (http://www.timembe.eu/) διοργανώνει μια online παρουσίαση του προγράμματος την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 11:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην ενημερωτική παρουσίαση μέσω του συνδέσμου https://meetingsamer5.webex.com/meet/panagopoulos . Η παρουσίαση θα διαρκέσει 30 λεπτά.
Το ΤΙΜΕ-ΜΒΕ είναι ένα Μεταπτυχιακό στην επιχειρηματικότητα, την διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά που εστιάζει σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς και νεοφυείς εταιρείες (startups). Το ΤΙΜΕ αποτελεί συνεργασία των Πανεπιστημίων Wageningen (Ολλανδία), Κύπρου και Κρήτης. Πρόεδρος του ΤΙΜΕ είναι ο Spiro Stefanou (University of Florida USA).
Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. Warwick Business School, University of Ghent, Wageningen University), αλλά και από Ελληνικά Παν/μια (π.χ. Πανεπιστήμια Πειραιώς, Πάντειον, Κρήτης), ενώ οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις από το Ρέθυμνο ή από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ηράκλειο.

Μοιράσου το άρθρο: