Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δόθηκε παράταση σε ότι αφορά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (η οποία έληγε την 19 Αυγούστου 2019),έως την 19η Δεκεμβρίου 2019.

Στη Β΄ φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»,
δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής περιοχών του Δήμου:

Περιοχές Δήμου Πλατανιά που έχουν ενταχθεί στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»

Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
• Αποθήκες • Βένι • Κεχρές • Αλικιανός
• Μανωλιόπουλο • Παραλία • Ληδιανά • Ασκορδαλός
• Παλιό Γεράνι • Πανέθυμος • Λουφαρδιανά • Ζούρβα
• Ζουνάκι • Μεσαύλια • Καρές
• Λίμνη • Παλαιά Ρούματα • Λαγγός
• Ντερές • Κακόπετρος • Λάκκοι
• Παππαδιανά • Νιο Χωριό • Μεσκλά
• Νέα Ρούματα
• Ομαλός
• Ορθούνι
• Πρασές

Μοιράσου το άρθρο: