Κατ΄ εφαρμογή των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, εκδόθηκε η απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1023 Β’) με την οποία ορίσθηκε το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από την Πέμπτη 26-3-2020 έως και 25-4-2020, ως εξής:

Α. Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00 έως 21.00
Β. Για το Σάββατο 07.00 έως 20.00

Επομένως, τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων απαγορεύεται να λειτουργούν τις Κυριακές από 26-3-2020 έως 25-4-2020. Εξυπακούεται ότι τα καταστήματα θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κλειστά τις Κυριακές, εφόσον παραταθεί η ισχύς της παραπάνω απόφασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στους παραβάτες προβλέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης και η επιβολή διοικητικού προστίμου.

Μοιράσου το άρθρο: