Ξεκινά από την Τρίτη η σταδιακή επαναλειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, καθώς ανοίγουν Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Υποθηκοφυλακεία.

Στο Ρέθυμνο, η λειτουργία των Δικαστηρίων θα περιοριστεί αυστηρά μόνο για προσημειώσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων, χωρίς την παρουσία κοινού παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ αυστηρή θα είναι και η εφαρμογή των μέτρων προστασίας, δηλαδή χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικών και τήρηση αποστάσεων ασφαλείας. Στο μεταξύ και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα Ποινικά Δικαστήρια θα καθυστερήσουν αρκετά να επαναλειτουργήσουν, δεδομένου ότι η αναστολή λειτουργίας τους έχει παραταθεί έως τις 15 Μαΐου, ενώ αναμένεται ότι θα παραταθεί εκ νέου και θα επαναλειτουργήσουν περί τις αρχές Ιουνίου.


Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μαρία Τσιάλτα εξέδωσε Πράξη με την οποία ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού, η οποία θα επιτρέπεται μόνον για τις διαδικασίες που ορίζονται ως εξαιρετέες κατά την ΚΥΑ, ή κατόπιν ραντεβού με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, ή την Πρόεδρο Πρωτοδικών για συγκεκριμένο λόγο. Προς τούτο, θα υπάρχει υποχρεωτικά ,είτε αστυνομικός είτε εκ περιτροπής ένας επιμελητής, εκ των υπηρεσιών ήτοι του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και του Ειρηνοδικείου, στην κεντρική είσοδο κατά τις ώρες εξυπηρέτησης που θα ελέγχει τους εισερχομένους και τον λόγο για τον οποία εισέρχονται στο κτίριο.

Κατά τις τυχόν γενόμενες διαδικασίες , όπως αυτές ορίζονται ως εξαιρούμενες της αναστολής, τόσον οι δικαστές της έδρας, ο γραμματέας της έδρας, όσο και οι δικηγόροι αλλά και οι διάδικοι (εφόσον επιτραπεί η παρουσία των τελευταίων) θα προβαίνουν σε χρήση μάσκας.

Άπαντες οι εισερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνης, θα φορούν υποχρεωτικά γάντια, άλλως αμέσως προηγουμένως πρέπει να έχουν κάνει χρήση αντισηπτικού υγρού, η δε χρήση μάσκας (πλην του με αριθμ.2 οριζόμενου που είναι υποχρεωτική) , κατά την εξυπηρέτηση στα γραφεία, θα λαμβάνει χώρα ανά περίπτωση. Προς τούτο, στην κεντρική είσοδο του κτιρίου θα υπάρχει συσκευασία γαντιών και αντισηπτικό, όπως και επάνω στα γραφεία του ορόφου. Ενημερώνουμε τους κ. συνηγόρους, ότι σε τέσσερα σημεία του κτιρίου, ήτοι α) στο διάδρομο του Ειρηνοδικείου, β) στο διάδρομο του Πταισματοδικείου, γ) στο διάδρομο του Πρωτοδικείου και δ) στον χώρο έξωθεν της εισόδου της Εισαγγελίας (στο σημείο μετά την άνοδο της κεντρικής σκάλας) έχουν ήδη τοποθετηθεί εντοιχιζόμενες συσκευές με αντισηπτικό υγρό, το οποίο κατά τακτά διαστήματα αναπληρώνεται.
Λόγω των τ.μ. των γραφείων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, θα επιτρέπεται η είσοδος ενός επιπλέον ατόμου μόνον στο γραφείο 101 (Προέδρου Πρωτοδικών) και 102 (Προϊσταμένης Γραμματείας). Στα λοιπά γραφεία του Πρωτοδικείου, δεν είναι επιτρεπτή η είσοδος έτερου επιπλέον ατόμου, η δε αναγκαία αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση υποχρεωτικά θα λαμβάνει χώρα από έξωθεν των γραφείων , στο διάδρομο.

Στα ακροατήρια, του Δικαστικού Μεγάρου, εφόσον πρέπει να γίνονται δικαστικές διαδικασίες, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων ορίζεται σε πέντε( 5) για το μεγάλο ακροατήριο και σε τρια-τέσσερα άτομα (3-4) για καθένα από τα λοιπά δύο ακροατήρια (Μονομελούς και Ειρηνοδικείου). Τυχόν υπέρβαση του αριθμού αυτού θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του διευθύνοντος τη διαδικασία.

Μοιράσου το άρθρο: