Με τηλεδιάσκεψη λόγω έκτακτων μέτρων που ισχύουν στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην συνεδρίαση τοποθετήθηκαν αναλυτικά θεσμικοί φορείς όπως το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αλλά και συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Περιφέρεια και οι οποίοι απέστειλαν τις απόψεις τους επί της τροποποίησης του κανονισμού σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αναλυτικά τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των Περιφερειακών παρατάξεων όπως και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, που εξέφρασαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους επί του νέου κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον εισηγητή εντεταλμένο σύμβουλο Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο ισχύον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος συντάχθηκε στο πλαίσιο του « Προγράμματος Καλλικράτης», εκτός κάποιων αλλαγών που έχει δεχθεί είτε απ’ ευθείας με νόμους, είτε λόγω προσαρμογής σε δικαστικές αποφάσεις, ο κύριος κορμός του παραμένει αμετάβλητος.

Η σύγχρονη οργάνωση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τον κ. Δοξαστάκη, πρέπει να εξυπηρετεί μεταξύ άλλων:

1. Τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας, μέσω της βελτίωσης της ικανότητας της να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα και να τα εντάσσει σε διαδικασία χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2. Την αναβάθμιση λειτουργίας των πολιτικών οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών με τη δημιουργία υπηρεσιών διοικητικής, νομικής υποστήριξης και ιδίως επιτελικών υπηρεσιών.
3. Τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την αναδιοργάνωση των δομών και τον προσανατολισμό της σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
4. Την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων, με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επιμόρφωση.
5. Την αύξηση του βαθμού συνεργασίας και το συντονισμό μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών.
6. Την ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη, όχι μόνο ως χρήστη υπηρεσιών αλλά και ως ενεργού πολίτη.

Ο νέος κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ψήφιση του νέου κανονισμού και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Ομάδα Διοίκησης Έργου με επικεφαλής τον κ. Δοξαστάκη.

Μοιράσου το άρθρο: