Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη η σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες Αλικιανού-Φουρνέ, προϋπολογισμού μελέτης 790.000,00€ Ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά τις αντιπλημμυρικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις Τ.Κ. Αλικιανού και Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων και ειδικότερα:

-Στην Τ.Κ. Αλικιανού: από το κτίριο Ησυχάκη μέχρι τον ποταμό Κερίτη. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την κατασκευή αγωγού ομβρίων, μήκους 915μ, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια και εσχάρες υδροσυλλογής για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων.

-Στην Τ.Κ. Φουρνέ: επί της επαρχιακής οδού, εντός οικισμού Φουρνέ Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την κατασκευή αγωγού ομβρίων, μήκους 220μ, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια και εσχάρες υδροσυλλογής για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα θα αποκατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης σε μήκος 250μ.

Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στο τακτικό Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019.

Μοιράσου το άρθρο: