Η Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης, έχοντας γίνει αποδέκτες των προβληματισμών και τη αγωνίας γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών
Απαιτεί Έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, για την αγορά του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, που είναι όροι απαραίτητοι για την ισότιμη πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κάθε μαθητής να έχει ένα δωρεάν tablet και απεριόριστη σύνδεση στο internet. Καμία διακοπή ρεύματος ή σύνδεσης στο διαδίκτυο για κανένα σπίτι.
Να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, για τον χρόνο λήξης του Σχολικού Έτους. Αντίστοιχα να αποφασιστεί η μη διεξαγωγή των Προαγωγικών και προ παντός η ημερομηνία διενέργειας των Πανελληνίων Εξετάσεων, καθώς και ο άμεσος προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία να επικεντρωθεί μόνο σε επανάληψη της ήδη διδαχθείσας ύλης, ενώ η ύλη που θα “παραδοθεί “ με τηλε-διδασκαλία, να μη θεωρηθεί εξεταστέα.
Μέριμνα ώστε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μαθητών που είναι ενταγμένοι σε τμήματα ένταξης ή είχαν παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη»

Μοιράσου το άρθρο: