Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει μία υπανάπτυκτη αγορά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2015 για την Ευρωπαϊκή Αγορά Καταναλωτικών Αγαθών,  το 61% των Ευρωπαίων καταναλωτών αισθάνονται περισσότερη σιγουριά όταν ψωνίζουν ηλεκτρονικά στη χώρα τους, σε αντίθεση με το 38% που αισθάνεται σιγουριά όταν αγοράζει ηλεκτρονικά από άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ. Η πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα κατέδειξε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι εδαφικοί περιορισμοί και οι διαφοροποιήσεις των τιμών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συγκεκριμένα:

  • Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές αντιμετωπίζουν ακόμα πολλά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παράδοση των αγαθών και τη συμμόρφωσή τους, με τις λογικές προσδοκίες των καταναλωτών. Επιπλέον, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς και διαφοροποιήσεις τιμών στις διασυνοριακές τους συναλλαγές, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας τους. Αυτά τα ζητήματα ευθύνονται για την πλειοψηφία των παραπόνων που δέχονται τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, σχετικά με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Είναι αναγκαία η αύξηση γνώσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η γνώση των καταναλωτών και των λιανοπωλητών για ορισμένα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών που προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει περιορισμένη. Μόλις το 9% των καταναλωτών μπορούσαν να απαντήσουν σωστά σχετικά με τα δικαιώματά τους, με το χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων να εντοπίζεται στις νεαρές ηλικίες.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών υπόσχεται αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών. Το ¼ του συνόλου των καταναλωτών δεν καταγγέλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οι περισσότεροι καταναλωτές που δεν αντέδρασαν όταν αντιμετώπισαν πρόβλημα, αποθαρρύνθηκαν από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν μπροστά τους (π.χ. ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, έλλειψη πληροφόρησης, διάρκεια της διαδικασίας…). Η ικανοποίηση από τη διαχείριση των παραπόνων είναι υψηλότερη ανάμεσα σε εκείνους τους καταναλωτές που παραπονέθηκαν. Πάντως, από τις αρχές του 2016, θα λειτουργεί μία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα επίλυσης διασυνοριακών διαφορών.
  • Η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των προϊόντων έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια με τους λιανοπωλητές να έχουν πιο θετική άποψη από τους καταναλωτές (69% των καταναλωτών και 75% των λιανοπωλητών συμφώνησαν πως τα περισσότερα μη βρώσιμα προϊόντα, στην αγορά είναι ασφαλή).
  • Η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμάται στο 2% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος. Παρότι και οι καταναλωτές και οι λιανοπωλητές θα κερδίσουν από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, μόλις το 12% των επιχειρήσεων πωλούν τα αγαθά τους διασυνοριακά στην ΕΕ, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 37% των επιχειρήσεων πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου μόνο στη χώρα τους και το 59% των επιχειρήσεων δεν ασχολείται καθόλου με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Focus στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Αναγκαία η αύξηση γνώσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών
Αναγκαία η αύξηση γνώσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις συνθήκες που επικροτούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά Καταναλωτικών Αγαθών, που φέτος εστίασε στην ενιαία ψηφιακή αγορά, είναι μία αναφορά που εξετάζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από την οπτική γωνία του καταναλωτή. Οι εκθέσεις ανά χώρα που επισυνάπτονται στον πίνακα αποτελεσμάτων παρέχουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της αγοράς καταναλωτικών αγαθών σε κάθε χώρα.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται από τις Εθνικές Αρχές και από Ενώσεις Καταναλωτών για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους.

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες έρχονται… 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει πρόταση πριν το τέλος του έτους για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις και την προστασία των καταναλωτών στις αγορές τους μέσω διαδικτύου.

«Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή θα προτείνει νέους κανόνες που θα προσφέρουν στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Vera Jourova. 


Πηγή: ΚΕΠΚΑ

 

Ρεπορτάζ: Τζένη Χαραλαμπίδου

Πανευρωπαϊκή έρευνα κατέδειξε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι εδαφικοί περιορισμοί και οι διαφοροποιήσεις των τιμών αποτελούν σημαντικά εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
Πανευρωπαϊκή έρευνα κατέδειξε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι εδαφικοί περιορισμοί και οι διαφοροποιήσεις των τιμών αποτελούν σημαντικά εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Μοιράσου το άρθρο: