Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 10,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Μοιράσου το άρθρο: