Πέντε θέματα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 14:00 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η έγκριση του σχεδίου τροποποίησης/αντικατάστασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Αποκορώνου για την ολοκλήρωση του έργου «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» και η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. Απάντηση σε ερώτηση του ΠΣ κ. Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας».

1. Εκλογή Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την από 22-12-2015 παραίτηση του Μανώλη Θραψανιώτη και την από 05-01-2016 αποδοχή της από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 3852/2010.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση: α) σχεδίου τροποποίησης/αντικατάστασης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου για την ολοκλήρωση της Πράξης «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» και ορισμό των δύο (2) μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, β) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων (Αίτηση, Πίνακες) και γ) υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης: «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7810/15-01-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
2.2 Έγκριση: α) σχεδίου τροποποίησης/αντικατάστασης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγ. Βασιλείου για την ολοκλήρωση της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ», β) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων (Αίτηση, Πίνακες) και γ) υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7824/15-01-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
2.3 Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7413/15-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής των 2.1, 2.2 και 2.3 θεμάτων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος).

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3.1 Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μαλεβιζίου, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου με Γεωλόγο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7368/15-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
4.1 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρεις Κρήτης – ΠΕ Χανίων για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιθεωρήσεων Σχολών ναυαγοσωστικής και διενέργειας εξετάσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 23/2000, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 8131/15-01-2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

5. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
5.1 Σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ και έγκριση σχεδίου καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 και 195 του Ν. 3852/2010 και τη σχετική εισήγηση.
– (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα τουρισμού κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ)

Μοιράσου το άρθρο: