Με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι θέσεις που θα τοποθετηθούν οι ηλεκτρονικές πινακίδες, η παράταση έργων εξωραϊσμού κ.ά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 6/10/2015
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 62018/2-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 30/12/2014, 29/12/2014 {Πρόεδρος}
2) Έγκριση υλοποίησης του έργου “Αγορά διατηρητέου κτιρίου για μελλοντική στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων” {Δήμαρχος}
3) Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
4) Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
5) Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών που αφορούν την “Προμήθεια Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας για το Κέντρο Στήριξης ΑμεΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου” {Επιτροπή Διαγωνισμών}
6) Γνωμοδότηση για το υπ’αριθμ. Πρωτ. 50664/17-8-2015 έγγραφο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Φραγκάκης Ιωάννης Ο.Ε.” {Επιτροπή Διαγωνισμών}
7) Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης – αναγνώρισης και δικτυακού εξοπλισμού – ομάδες 1,3,4,5 και 6 – προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς αλλαγή όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών {Αλεξανδράκης}
8) Μη αναπροσαρμογή μισθωμάτων Δήμου Χανίων για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}
9) Επιστροφή χρημάτων (Βασιλάκη) {Αλεξανδράκης}
10) Επιστροφή χρημάτων (Φιωτάκης) {Αλεξανδράκης}
11) Επιστροφή χρημάτων (Σπινθουράκης) {Αλεξανδράκης}
12) Επιστροφή χρημάτων (Αϊδήνογλου) {Αλεξανδράκης}
13) Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}
14) Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}
15) Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}
16) Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}
17) Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}
18) Καταγγελία μίσθωσης Εμμανουήλ Τσιτσιδάκη {Αλεξανδράκης}
19) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Υποδομών Οδών Δήμου Χανίων έτους 2015” {Κεμεσίδης}
20) Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εξωραϊσμός, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}
21) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συνέχιση εργασιών του έργου “Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία” Δήμου Χανίων (Πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}
22) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων” {Κεμεσίδης}
23) Συγκρότηση οργάνου, για τη διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων για τη λειτουργία των παιδότοπων του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}
24) Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και άλλους φορείς του Νομού Χανίων του 3ου Πανοράματος Κινηματογράφου {Περράκη}
25) Συνδιοργάνωση παρελάσεως του Δήμου Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 {Περράκη}
26) Συνδιοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Μουσείου Σχολικής Ζωής και τον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης στα πλαίσια έκθεσης αστροφωτογραφίας {Περράκη}
27) Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Τετάρτης {Φραγγεδάκης}
28) Έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων {Φραγγεδάκης}
29) Έγκριση 2/15 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Φραγγεδάκης}
30) Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία 100469 στο Ο.Τ. 1193 Σχεδίου Πόλεως “Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή” {Φραγγεδάκης}
31) Άρση συμφωνίας εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στη βόρεια ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή του Ο.Τ. 10 επί της οδού Ακτή Παπανικολή στη περιοχή Νέα Χώρα Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}
32) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή της ΒΙΟΧΥΜ στα Ο.Τ. Γ583, Γ583Α, Γ584, Γ588, Γ590, Γ589, Γ591, Γ592 και Γ592Α της Π.Ε. Παχιανά Ι. {Φραγγεδάκης}
33) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή της ΒΙΟΧΥΜ στα Ο.Τ. Γ1600 – Γ1601 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}
34) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως “ΚΟΥΜΠΕ-ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ” του Δ. Χανίων, προκειμένου να συμπληρωθούν τα όρια του οικισμού προ του 1923 Ξυλοκαμάρας με ταυτόχρονη μετατόπιση του ορίου του πυκνοδομημένου τμήματος ώστε να συμπεριλαμβάνει και τον αναφερόμενο οικισμό {Φραγγεδάκης}
35) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1552 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}
36) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως νότια του Ο.Τ. Γ1562 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}
37) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1606 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}
38) Άρση ασυμφωνίας εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με μετατόπιση της εγκεκριμένης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 21 και 24 στη περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}
39) Έγκριση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού {Κοτζαμιχάλης}
40) Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών {Κοτζαμιχάλης}
41) Έγκριση προμήθειας λοιπού μηχανικού εξοπλισμού {Κοτζαμιχάλης}
42) Έγκριση προμήθειας εκτυπώσεων χαρτών πόλεως {Κοτζαμιχάλης}
43) Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 607/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων {Αδοντάκης}
44) Έγκριση παραχώρησης έδρας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 {Αδοντάκης}

Μοιράσου το άρθρο: