Τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία χθες βράδυ επί ενός προϋπολογισμού ύψους 168,69 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2020,  ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία», επιβεβαίωσε η φινλανδική προεδρία μέσω Twitter. Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία αυξάνει εκτός από το επίπεδο των συνολικών υποχρεώσεων και το επίπεδο των πληρωμών στα 153,5 δισεκ. ευρώ το έτος 2020.

Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης των 850 εκατομμυρίων σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διατεθεί, όπως σημειώνεται, σε τομείς «που έχουν σημασία για τους πολίτες: αλλαγή του κλίματος, θέσεις εργασίας, νέοι, ασφάλεια και αλληλεγγύη στην ΕΕ».

Ειδικότερα:

Το 21% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος θα λάβει 589,6 εκατ. Ευρώ (+ 5,6% σε σύγκριση με το 2019). Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το οποίο παραδοσιακά συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, θα φθάσει τα 13,46 δισ. Ευρώ (+ 8,8% σε σύγκριση με το 2019). Το τμήμα «Ενέργεια» της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» – το οποίο επενδύει στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς ενέργειας και στην ανάπτυξη νέων υποδομών – θα λάβει 1,28 δισ. Ευρώ (+ 35% σε σύγκριση με το 2019). Η συνιστώσα «Διευκόλυνση της σύνδεσης της Ευρώπης» θα υποστηριχθεί με 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σχεδόν το ήμισυ των κεφαλαίων – 83,93 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με στόχο να οδηγήσουν στη μείωση των οικονομικών κενών εντός και μεταξύ των κρατών μελών, ενισχύοντας την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ενισχύοντας τη σύγκλιση μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων επενδύσεων.

Επίσης το ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo θα υποστηριχθεί με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ (+ 74,7% σε σύγκριση με το 2019), προκειμένου να επεκτείνει την παγκόσμια πρόσβασή του στην αγορά μέχρι τα 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες μέχρι τα τέλη του 2020.

Οι νέοι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα επωφεληθούν από διάφορα προγράμματα: 2,89 δισ. ευρώ θα διατεθούν στην εκπαίδευση μέσω του Erasmus+ (+ 3,6% σε σύγκριση με το 2019). Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για εθελοντισμό ή εργασία σε έργα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με € 166,1 εκατ. (+ 15,9% σε σύγκριση με το 2019).

Τέλος, όπως σημειώνεται, ως προς τη διαχείριση ασφάλειας και μετανάστευσης 2,36 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης, στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στους οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα αυτό (Europol, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και Ακτοφυλακής, EASO, eu-LISA) .

Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμφωνία βασίζεται στην υπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, θα συνεχίσει να συμβάλλει και να συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέχρι τα τέλη του 2020 σαν να ήταν κράτος μέλος.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μοιράσου το άρθρο: