Την γρήγορη επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, απαιτούν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 53 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 6 αποχές τα μέλη της επιτροπής εκφράζουν την ανησυχία τους για την τρέχουσα κατάσταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στον χώρο Σένγκεν και τον αντίκτυπό τους στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις.

Τονίζουν ότι η ταχεία και συντονισμένη επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν είναι ύψιστης σημασίας για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας, που αποτελεί ένα από τα κύρια επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία.

Αν και απαιτούν από τα κράτη μέλη να μειώσουν τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία στον ίδιο βαθμό που χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ότι μια περιφερειακή προσέγγιση μπορεί να είναι πιο αναλογική από τους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους. Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσαν να αρθούν όταν η κατάσταση της δημόσιας υγείας στις γειτονικές περιοχές έχει βελτιωθεί συγκριτικά.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης επειγόντως μια συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση ενός σχεδίου αποκατάστασης της ελεύθερης κίνησης και τους τρόπους και τα μέσα για την επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν το συντομότερο δυνατό, για να αποφευχθεί η εφαρμογή των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση δυνητικού δεύτερου κύματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Χουάν Φερνάντο Αγκιλάρ τόνισε πως για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ, ο χώρος Σένγκεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία της ΕΕ, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ το ξέσπασμα μιας τόσο σοβαρής πανδημίας. Εξέφρασε τη λύπη του για τυχόν μονομερή ή δυσανάλογα μέτρα από μεμονωμένα κράτη μέλη για την επιβολή περιορισμών στα σύνορα με άλλα κράτη μέλη χωρίς πρότερη επικοινωνία ή σαφές και περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Όλες οι δράσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού χώρου Σένγκεν πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ και να σέβονται πλήρως την αρχή της μη διάκρισης σημείωσε.

Μεσοπρόθεσμα, όπως τόνισαν οι ευρωβουλευτές απαιτείται συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και την διασφάλισης μιας πραγματικά ευρωπαϊκής διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν. Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης Σένγκεν. Ζητούν επίσης στο ψήφισμά τους για το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ένταξη στον χώρο Σένγκεν της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας καθώς εκτός από αυτές τις τρεις χώρες, την Κύπρο και την Ιρλανδία, όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν. Από χώρες εκτός ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν έχουν προσχωρήσει στην συνθήκη.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να τοποθετηθεί και αποφασίσει επί του ψηφίσματος στη σύνοδο ολομέλειας της που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Ιουνίου.

 

Ανταπόκριση:  Κώστας Δαβάνης

Μοιράσου το άρθρο: