(John Thys, Pool Photo via AP)

Τη συμφωνία γiα τη δημιουργία του ταμείου ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ χαιρετίζει η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημειώνοντας ωστόσο, ότι είναι απαράδεκτο να μειωθεί ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός, ενώ οι πολίτες ζητούν αύξηση των επενδύσεων της ΕΕ.

Τονίζει παράλληλα ότι η δέσμευση για νέες πηγές εσόδων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή αποπληρωμή του κόστους της ανάκαμψης, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Oι διαπραγματευτές προειδοποιούν πάντως ότι η συμφωνία τους για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι το αναπτυξιακό σχέδιο θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση. Ο δημοκρατικός έλεγχος πρέπει επίσης να ενισχυθεί σημαντικά: το Κοινοβούλιο, ως μέρος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα αγωνιστεί να συμμετάσχει πλήρως στην καθιέρωση και την εφαρμογή του διαρθρωτικού μέσου.

Ωστόσο, οι προοπτικές, όπως αναφέρει η ομάδα διαπραγμάτευσης, για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – ΠΔΠ) είναι δυσοίωνες. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποδεχθεί τα προτεινόμενα ανώτατα όρια καθώς απορρίπτουν τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα. Περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, περισσότερη ευρωπαϊκή δράση στους τομείς της δημόσιας υγείας, της έρευνας και της ψηφιοποίησης, της νεολαίας και στον ιστορικό αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Τα βασικά προγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και έχουν χάσει τις περισσότερες αυξήσεις τους στο πλαίσιο της «Επόμενης Γενιάς ΕΕ».

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να κάνει βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων ποσών, σε προγράμματα ΠΔΠ μελλοντικά προσανατολισμένα όπως «Ορίζοντας Ευρώπη», «InvestEU», «LIFE» και «Erasmus +».

«Εάν δεν πληρούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις μας, θα εγκρίνουμε τα προγράμματα της ΕΕ βάσει του υφιστάμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη ΕΕ,» προειδοποίησαν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας του ΕΚ.

Ο συμβιβασμός είναι επίσης μια χαμένη ευκαιρία όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των εσόδων, καθιστώντας τον πιο δίκαιο και πιο διαφανή. Η ΕΕ έχει πλέον τη δυνατότητα να δανείζεται, αλλά δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για το πώς θα εξοφληθεί το χρέος. Το Κοινοβούλιο ήταν σαφές: η επιστροφή δεν θα πρέπει ούτε να μειώσει την επενδυτική ικανότητα ούτε να βλάψει τους τοπικούς φορολογούμενους στις χώρες της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο νέοι, γνήσιοι ίδιοι πόροι είναι η λύση για την αποπληρωμή του κοινοτικού χρέους. Η εισφορά μόνο σε μη ανακυκλωμένο πλαστικό δεν θα το καταφέρει!

Επιπλέον, η επιμονή στις εκπτώσεις υπήρξε εξαιρετικά έντονη για μερικά κράτη μέλη παρά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Αυτό οδηγεί σε ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω για το ευρωπαϊκό σχέδιο αντί να τις καταργεί, οι εκπτώσεις διατηρούνται και ακόμη αυξάνονται.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο παραμένει σθεναρά αντίθετο στο να μειώσει τον μηχανισμό μείωσης ή αναστολής της χρηματοδότησης της ΕΕ εάν ένα κράτος μέλος παραβιάζει το κράτος δικαίου. Αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να αναβληθεί, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Το Κοινοβούλιο συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις συναπόφασης για να συνεχίσει να χτίζει μια Ευρώπη θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Πηγή: ΕΡΤ
Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Μοιράσου το άρθρο: