Την ανησυχία της για τους όρους και τον τρόπο που θα αναπτυχθούν τα τραπεζοκαθίσματα, εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν και χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

«Στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων από την κυβέρνηση, αναφορικά με την παραχώρηση επιπλέον εξωτερικών χώρων στα καταστήματα εστίασης για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του COVID 19, κρίνεται πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει συνεχής και ελεύθερη δίοδος για την αυτόνομη κυκλοφορία καταρχήν των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και γενικότερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (π.χ. άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένοι κ.λπ.), επισημαίνει η ΕΣΑμεΑ προς το υπουργείο Μεταφορών με επιστολή της, μεταφέροντας και το αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.)

Η Συνομοσπονδία αναφέρει πως: «Είναι γνωστό σε όλους ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται ήδη αυθαίρετη κατάληψη εξωτερικών χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πεζόδρομοι) πέραν του νομίμως παραχωρηθέντος, από τα καταστήματα εστίασης. Η δε παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών στις επιχειρήσεις εστίασης θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες κινητικότητας των ευπαθών κατηγοριών χρηστών των κοινόχρηστων χώρων της πόλης όπως τα άτομα με κινητική αναπηρία, με προβλήματα όρασης αλλά και οι ηλικιωμένοι πολίτες.

Η διαμόρφωση δε, λόγω των νέων μέτρων παραχώρησης επιπλέον χώρων, μιας νέας κατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, διαφορετικής από αυτή που τα άτομα με αναπηρία έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα, πέραν της δυσκολίας στην κίνησή τους εγείρει και θέματα ασφάλειας αυτών, τα οποία για να τα αντιμετωπίσουν θα αναγκαστούν να καταφύγουν στη βοήθεια συνοδών, προφανώς σε στενή επαφή με αυτά προκειμένου να τα καθοδηγούν και διευκολύνουν, αυξάνοντας έτσι το βαθμό έκθεσής τους στον COVID 19.

Κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων στήριξης της οικονομίας, η ανάγκη προστασίας της ανεμπόδιστης και αυτόνομης κίνησης όλων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως προβλέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, είναι αδήριτη ανάγκη και επιβάλλεται από τη νομοθεσία».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΕΣΑμεΑ.

Μοιράσου το άρθρο: