πρόγραμμα

Με 395 βραβευμένες με τη «Γαλάζια Σημαία» ακτές και 9 βραβευμένες μαρίνες, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Την πρώτη θέση κέρδισε η Ισπανία και τη 2η θέση η Τουρκία. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε εφέτος 3.468 ακτές και 695 μαρίνες σε όλο τον κόσμο.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» στη χώρα μας από το 1992, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, σε συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, να αυξηθεί ο αριθμός των  ελληνικών βραβευμένων ακτών και μαρίνων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), υποστηρίζει ενεργώς το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», οι ακτές (και οι μαρίνες) που βραβεύονται δεν είναι μόνο οι πιο καθαρές, αλλά πρέπει να πληρούν και μια σειρά από άλλα κριτήρια που αφορούν στην οργάνωσή της, την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία της φύσης και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

«Η διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, με τα χιλιάδες νησιά και 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής μας, επιτρέπει άνετα να φτάσουμε πρώτοι στον κόσμο σε βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» ακτές. Δεδομένης της αναγνωρισιμότητας του θεσμού και της αξίας του για τους επισκέπτες και τους τουριστικούς πράκτορες σε όλο τον κόσμο, αλλά και της διαφύλαξης, τελικά, του περιβάλλοντος, η κατάκτηση μίας υψηλότερης θέσης θα έπρεπε να αποτελεί εθνικό στρατηγικό στόχο. Η προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν είναι μεγάλη και δικαιολογεί απόλυτα τις σχετικές προσπάθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τουρκία, στην οποία η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού τουριστικού και περιβαλλοντικού στρατηγικού σχεδιασμού. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε δια στόματος του Πρωθυπουργού της ο στόχος όχι μόνο της κατάκτησης της 1ης θέσης παγκοσμίως σε βραβευμένες ακτές, αλλά και της κατάκτησης 1.000 βραβεύσεων μέχρι το 2023, επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Τουρκικού κράτους. Η συγκεκριμένη πολιτική απέδωσε για τη γείτονα χώρα, η οποία κατέλαβε φέτος τη 2η θέση παγκοσμίως μετά από πολλά χρόνια στην 3η θέση», τονίζει στο ert.gr ο Δρ Σεραφείμ Χατζησκάκης, Υπεύθυνος Συντονισμού Προγραμμάτων Green Key & Blue Flag.

Πού κυματίζουν οι γαλάζιες σημαίες

«Πρωταθλήτρια» στις γαλάζιες σημαίες είναι και πάλι το Λασίθι με 44 σημαίες.

Ακολουθούν:

 • η Χαλκιδική (με 39 σημαίες),
 • τα Χανιά (29 σημαίες),
 • η Ρόδος (23 σημαίες)
 • και το Ηράκλειο (17 σημαίες).

Αντίθετα, τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων έχουν μόλις 1-2 σημαίες ανά νησί στον κατάλογο, δείχνοντας την υστέρηση στο οργανωτικό κομμάτι των ακτών.

Αλλά και ο αριθμός των βραβευμένων μαρίνων είναι μικρός σε σχέση με τον ελληνικό στόχο.

«Ο βασικός λόγος παραμονής των βραβεύσεων μαρίνων σε τόσο χαμηλό -αριθμητικά μόνο και όχι ποιοτικά- επίπεδο είναι ουσιαστικά θέμα ορισμού. Στην Ελλάδα, οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται κατά τον σχετικό νόμο με βάση τις προδιαγραφές τους σε τρεις κατηγορίες: μαρίνες, καταφύγια-αγκυροβόλια και ξενοδοχειακούς λιμένες. Ενώ λοιπόν στις άλλες χώρες ο όρος «marina» περιλαμβάνει όλους τους τουριστικούς λιμένες, στην Ελλάδα, η προαναφερθείσα κατάταξη επιτρέπει την ένταξη στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» μόνο των αδειοδοτημένων μαρίνων. Πάνω σε αυτό το ζήτημα συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Τουρισμού και το διεθνές συντονιστικό γραφείο του Προγράμματος ώστε να μπορέσουμε άμεσα να εντάξουμε γενικά όσους τουριστικούς λιμένες πληρούν το σύνολο των κριτηρίων του Προγράμματος», υπογραμμίζει ο κ. Χατζησκάκης. 

Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης.

Για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα νερών σε αυτήν, με βάση τον παραπάνω επίσημο χαρακτηρισμό, να είναι Εξαιρετική. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και ικανοποιητική, δεν είναι αποδεκτή για το Πρόγραμμα. Επίσης, δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη αυτή «εξαιρετική» ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 32 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

«Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας, αποδεικτικό, ουσιαστικά, τόσο της εξαιρετικής ποιότητας των νερών κολύμβησης όσο και της οργάνωσης μίας ακτής (ασφάλεια λουομένων, προσβάσεις ΑΜΕΑ, παροχές, ενημέρωση, προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση). Είναι μάλιστα το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρίσιμο τέτοιο σήμα παγκοσμίως, και αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής προορισμού, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τα μεγάλα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου το βασικό τουριστικό προϊόν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο τρίπτυχο sea-sun-sand, η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης επισκεπτών. Τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι tour operators, αλλά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες τουρισμού στους προορισμούς προβάλουν τη βράβευση της ακτής τους με «Γαλάζια Σημαία». Προβολή υπάρχει επίσης και από τον ΕΟΤ, μέσα από το δίκτυο των διεθνών του γραφείων», δηλώνει ο Υπεύθυνος Συντονισμού Προγραμμάτων Green Key & Blue Flag.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE – Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την αρχαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας (1951), που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε δράσεις και προγράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. (www.eepf.gr)

Ως εκπρόσωπος του FEE, η ΕΕΠΦ είναι ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» από το 1992.

Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr του ΥΠΕΚΑ.
 • Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
  • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
 • Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β. Οργάνωση ακτής

 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
 • Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
 • Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών

 • Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
 • Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 • Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.
 • Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να επιβεβαιώνουν και υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.
 • Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.

Για τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια ακτή ώστε να έχει τη «Γαλάζια Σημαία» αλλά και για τη σημαντικότητα που έχει αυτό το διεθνές σύμβολο ποιότητας μίλησε στην εκπομπή «Κάτι που αφορά» του Πρώτου Προγράμματος της ΕΡΑ (18/7/2015) ο  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και υπεύθυνος για το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», Νίκος Πέτρου. 

Μοιράσου το άρθρο: