Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, κατατέθηκε μεγάλος αριθμός αιτήσεων στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων για πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει πως: «Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9 /18-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου-ειδικότητας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (κωδ.θέσης 301) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν 1.264 αιτήσεις υποψήφιων.

Σε άλλη ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ αναφέρει ότι: «Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, υποβλήθηκαν 8.141 αιτήσεις υποψήφιων των ανωτέρω κατηγοριών.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

3.186 αιτήσεις για την κάλυψη 36 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
2.450 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
2.315 αιτήσεις για την κάλυψη 20 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
190 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.».

Μοιράσου το άρθρο: