Χρειάστηκαν 17 μήνες διαπραγματεύσεων και διεκδίκησης για να υπογραφεί μετά από 11 χρόνια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  στον κλάδο των μεταλλωρύχων, όπως ενημερώνει η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Ο.Μ.Ε. τα κυριότερα σημεία της νέας ΣΣΕ είναι:

I. Η διάρκεια της είναι διετής ( Από 10.3.2017 έως 10.3.2019)
II. Ενώ όλες οι προηγούμενες ΣΣΕ του κλάδου μας ήταν Ομοιοεπαγγελματικές , στην νέα που υπεγράφη έγινε απαλοιφή του όρου Ομοιοεπαγγελματική έχοντας αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας βάζοντας νέα δεδομένα για τις επόμενες ΣΣΕ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες που εργάζονται στις επιχειρήσεις του κλάδου μας.

Ήδη στην νέα ΣΣΕ που υπογράφηκε έχουν προστεθεί σημαντικές ειδικότητες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες ΣΣΕ όπως, Χειριστές μηχανημάτων επιφανείας, Οδηγοί βαρέων οχημάτων, οδηγοί φορτηγών επιφανείας και Δ.Χ, οδηγοί αυτοκινήτων, χειριστές ελαφρών μηχανημάτων και οχημάτων επιφανείας, χειριστές μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής, χειριστές φορτωτών υπογείων, Αρχιτεχνίτες, Αρχιγεωτρυπανιστές, γεωτρυπανιστές, χειριστές ηλεκτροκίνητων βαρούλκων ανέλκυσης μεταλλεύματος, χειριστές Αεροσυμπιεστών, χειριστές ταινιόδρομων, Οικοδόμοι, χειριστές πλατφορμών, χειριστές μηχανικών ξεσκαρωτών, χειριστές φορείων ύλωσης, βοηθοί εργοδηγού, Βοηθοί χειριστών/Μηχανοτεχνιτών/Ηλεκτρολόγων/Ηλεκροσυγκολλητών/οξυγονοκολλητ ών, κλπ.

III. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια παρέμειναν στην προ κρίσης εποχή.

IV. Εκτός του επιδόματος πολυετίας, το οποίο παραμένει παγωμένο έως το 2012 βάσει της 6ΠΥΣ /14.2.2012, όλο το υπόλοιπο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και τα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ όχι μόνο παρέμειναν στην προ κρίσης περίοδο αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύθηκαν, όπως η προσθήκη στο Επίδομα Γάμου και του συμφώνου συμβίωσης, η Αγία Βαρβάρα καθίσταται υποχρεωτική αργία σε όλες τις επιχειρήσεις του ΣΜΕ και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις Σ/Α.

V. Μια σειρά από ειδικότητες που εκ του νόμου έχουν Υπαλληλική ιδιότητα εντάχτηκαν από την κατηγορία των ημερομίσθιων στην κατηγορία των έμμισθων όπως Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές ,Χειριστές εγκαταστάσεων θερμικών κατεργασιών, χειριστές εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων η ορυκτών, χειριστές εγκαταστάσεων χημικών κατεργασιών, χειριστές συστημάτων φορτοεκφόρτωσης πλοίων, χειριστές συστημάτων φορτοεκφόρτωσης επιφάνεια και υπόγεια, χειριστές βαρούλκων, αδειούχοι οξυγονοκολλητές, μεταλλοκολλητές, κλπ.

VI. Στον ευαίσθητο τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, έχουν προβλεφτεί για πρώτη φορά δεσμεύσεις όπως εκείνη για την προώθηση της κουλτούρας «μηδέν ατυχήματα στους χώρους εργασίας» καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που έχει εκπονήσει το ΕΛΙΝΥΑΕ για τα έτη 2016 – 2020 και περιγράφεται στο ΦΕΚ 3757/25.10.2017″.

Μοιράσου το άρθρο: