φωτο αρχείου

Πρόσκληση προς τα Επιμελητήρια της Αττικής να υποβάλουν προτάσεις ώστε να χρηματοδοτηθούν και να υποστηρίξουν προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Με τη νέα αυτή δράση, η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει έμπρακτα 6.000 ωφελούμενους, εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στην Αττική ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης για την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές αλλά και στις περιβαλλοντικές αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας.

Η σχετική πρόσκληση, με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» είναι προϋπολογισμού 8 εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020″.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, με αφορμή τη συγκεκριμένη πρόσκληση δήλωσε: «Το οικονομικό και τεχνολογικό πεδίο αλλάζει, εκσυγχρονίζεται, η οικονομία μας μετασχηματίζεται. Οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προσφέρει νέα προγράμματα κατάρτισης για 6.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα της Αττικής, οι οποίοι θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν κατάρτιση και πιστοποίηση, αλλά και να υποστηριχθούν έμπρακτα με εκπαιδευτικό επίδομα. Η εν λόγω δράση καθίσταται επιτακτική και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19».

Μοιράσου το άρθρο: