Με δύο εγκυκλίους που ρυθμίζουν θέματα ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα του gov.gr.

Η πρώτη εγκύκλιος αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα παροχής όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr με ενιαίο σχεδιασμό, ενώ με τη δεύτερη παρέχονται σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τους δημόσιους φορείς για τις εξουσιοδοτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται μέσω της Πύλης.

Έτσι, όπως ορίζει η υπ’ αρ. 7334 εγκύκλιος, στο εξής κάθε υπηρεσία του Δημοσίου που ψηφιοποιείται θα παρέχεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει ανασχεδιασμός όλων των ήδη υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών που εντάχθηκαν στο gov.gr, ώστε να ανταποκρίνονται και αυτές στις προδιαγραφές του.

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση τους από τους πολίτες θα γίνει πιο εύκολη, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες θα έχουν τον ίδιο σχεδιασμό και την ίδια φιλοσοφία και δεν θα απαιτούνται διαφορετικού τύπου γνώσεις – χρήσεις για την κάθε μία, με ξεχωριστές οδηγίες, που συχνά προβληματίζουν τους χρήστες.

Διευκόλυνση στις επικυρώσεις

Η δεύτερη εγκύκλιος, η υπ’ αρ. 7335 ρυθμίζει τις διαδικασίες έκδοσης, αποστολής, ελέγχου και αποδοχής των εξουσιοδοτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων του gov.gr. Αναλυτικά, παρέχονται οδηγίες προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται καμία επικύρωση των εγγράφου που εκδίδονται μέσω του gov.gr.

Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να στέλνουν απευθείας τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία που την ζητά, χωρίς να χρειάζεται εκτύπωση. Επιπλέον, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες προς τους δημόσιους φορείς αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας των εγγράφων αυτών μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης και του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού που φέρει κάθε έγγραφο, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα άσκοπων αμφισβητήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: