Σε όλη την Ελληνική Επικράτεια θα διεξαχθούν τα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους στη χημική βιομηχανία και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης ή εποχικά εργαζόμενοι.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος αναφέρει ότι: «στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
σας καλεί να συμμετάσχετε σε ένα από τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Χημική βιομηχανία», για 1.250 εργαζόμενους.
Η πράξη περιλαμβάνει 3 προγράμματα διάρκειας 80 ωρών, με τα εξής αντικείμενα:
1. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στη βιομηχανική παραγωγή
2. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών στη βιομηχανική παραγωγή
3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες».

Eπίσης γίνεται γνωστό ότι: «Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στο www.oexbe.gr και στο https://applications.oexbe.gr/.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να απευθύνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 17:00 στο τηλ. 210 5224674 ή στο katartisi@oexbe.gr. (Μ. Αδαμίδου, Φ. Καλαϊτζή)».

Μοιράσου το άρθρο: