Τις χρονοβόρες διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών του εξωτερικού επισημαίνει η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.Για το λόγο αυτό η έκθεση προτείνει την αναπροσαρμογή του πλαισίου για την αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού καθώς και τον εξορθολογισμό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Πηγή: ΕΡΤ
Ρεπορτάζ: Ελίνα Κολύβα

Μοιράσου το άρθρο: