Πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ έχουν επιβληθεί την τελευταία διετία για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, οι προσφυγές-καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έφτασαν τις 1.996, με τον πρόεδρο να εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας κ. Μενουδάκο, το συνολικό ποσό προστίμων που επιβλήθηκαν στο χρονικό διάστημα 25/5/2018 – 24/5/2020 ανέρχεται σε 1.565.000 ευρώ, ενώ ο αριθμός προσφυγών-καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αρχή από την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ είναι 1.996 και εξ αυτών έχουν διεκπεραιωθεί 896 και 1.100 είναι υπό εξέταση.
Ακόμα, γίνεται αναφορά στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία, κατά τη διάρκεια της οποίας προκύπτουν συνεχώς ζητήματα που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

To πλήρες κείμενο:

Μοιράσου το άρθρο: