* Ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí Óðýñïò Öëïãáúôçò ìéëÜ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ãéá ôçí äéáäéêáóßá áíáêïßíùóçò ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôùí åêëïãþí ôçò ÊõñéáêÞò , ÓÜââáôï 4 Ïêôùâñßïõ 2009.

Το ζήτημα της αντιμετώπισης της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης βρέθηκε στο επίκεντρο και των σημερινών επαφών του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Σπύρου Φλογαΐτη, στις Βρυξέλλες.

Μετά τη χθεσινή του παρέμβαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, όπου τόνισε την ανάγκη συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αιτίων της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης, και τη συνάντησή του με τον επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη, ο κ. Φλογαΐτης συναντήθηκε σήμερα με τον επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλο και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Στις διαδοχικές συναντήσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών με τους δύο αξιωματούχους της ΕΕ εξετάστηκαν οι τρόποι που θα μπορούσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συνδράμουν την Ελλάδα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κρίσης και των γενεσιουργών αιτιών της.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν και θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και εξωτερικής πολιτικής, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή και στη Συρία.

Μοιράσου το άρθρο: