Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο συμμετείχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς. Στην ατζέντα του Συμβουλίου βρέθηκε το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο θα αποτελέσει και βασικό θέμα του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Υπουργός, αφού περιέγραψε τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πρωτοφανούς ροής προσφύγων και μεταναστών, σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, επεσήμανε πρωτίστως την αδήριτη ανάγκη για την αντιμετώπιση του θέματος της υγείας και της περίθαλψης των μεταναστών καθώς και τρία περαιτέρω βασικά σημεία, τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν οι προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Πρώτον, να γίνει χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως της διαδικασίας και των συμφωνιών επανεισδοχής στις χώρες που βρίσκονται νοτιοανατολικά μας, από την Τουρκία μέχρι το Πακιστάν.

Δεύτερον, να υπάρξει ρητή αναφορά στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εσωτερικής μετεγκατάστασης (relocation) και επανεγκατάστασης (resettlement), για να αποφευχθούν ασάφειες.

Τέλος, πρέπει να γίνεται αναφορά σε κέντρα υποδοχής «reception facilities» και κέντρα πρώτης υποδοχής «first reception facilities», που θα λειτουργούν σύμφωνα με το σχεδιασμό, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κράτους που φιλοξενεί αυτούς τους πρόσφυγες, και όχι στο μοντέλο των απομονωμένων συνοριακών ζωνών «structured border zones».

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΞ – Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας

Μοιράσου το άρθρο: