Δύο τροπολογίες κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», με θέμα «Κατάργηση της αντεργατικής διάταξης που εμποδίζει τη λήψη απόφασης για απεργία» και «Άμεσα μέτρα για τη διαγραφή χρεών προς δήμους».

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, της πρώτης τροπολογίας «με το άρθρο 211 του Ν.4512/2018 τροποποιηθήκαν οι διατάξεις του ν. 1264/1982 και καθορίστηκε ότι «ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης της απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δεύτερου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών».

Η τροποποίηση αυτή του ν. 1264/1982, ειδικά για την λήψη απόφασης για απεργία, έγινε κατ’ απαίτηση του ΣΕΒ του ΔΝΤ και της ΕΕ με στόχο να υψωθούν νέα εμπόδια στους αγώνες για την υπεράσπιση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, κόντρα στη μόνιμη επίθεση του κεφαλαίου και της πολιτικής για την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και να ενισχύσουν το αντεργατικό οπλοστάσιο».

Η ΚΟ του ΚΚΕ προτείνει την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 211 του Ν. 4512/2018.

Αναφορικά με την δεύτερη τροπολογία, η ΚΟ του ΚΚΕ προτείνει μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, να προστεθεί παράγραφος 3, ως εξής:
3α. «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η διαγραφή κάθε είδους χρεών, βεβαιωθέντων ή μη, προς τους δήμους ολόκληρων ή εν μέρει για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’ 29) και για περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει οικονομική αδυναμία που προήλθε ανεξάρτητα από δική τους υπαιτιότητα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω διαγραφής χρεών, η μείωση, ή δοσοποίηση τους».
β. «Οι ΔΕΥΑ και τα ΝΠΔΔ των δήμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους μπορούν να αποφασίζουν κατά αντιστοιχία και με τα ίδια κριτήρια, μετά από αίτηση των χρηστών τους. Οι ΔΕΥΑ μπορούν επίσης να θεσπίζουν διαγραφή χρεών ολοκληρωτικά ή εν μέρει, καθώς και την δοσοποίηση τους για επαγγελματίες και αγρότες που αποδεδειγμένα υπάρχει οικονομική αδυναμία, που προήλθε από γεγονότα ανεξάρτητα από δική τους υπαιτιότητα και των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12 χιλιάδες (12.000) ευρώ. Με την ίδια απόφαση τίθενται τα εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω διαγραφής χρεών, ή μείωση ή δοσοποίηση τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: