Πρότυπο έργο εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, θέτει σε εφαρμογή ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανταποκρινόμενος και στους Εθνικούς Στόχους Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας για το 2020.

Τα ελληνικά πετρέλαια πρωτοπορούν και στον τομέα της ανακύκλωσης. Διαχωρισμός στην πηγή όλων των ρευμάτων -μέταλλο, πλαστικό, μπαταρίες, χαρτί, υπολείμματα τροφών και κοινά απορρίμματα. Η συλλογή τους γίνεται πλέον σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε σημείο των εγκαταστάσεων όπου υπάρχουν εργαζόμενοι.

Περίπου 250 τόνοι είναι ετησίως τα αστικά στερεά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. Στόχος του προγράμματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι -μέσω της
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού στις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές ανακύκλωσης- τα απορρίμματα αυτά να μειωθούν κατά 75%, στους 65 τόνους.

Στην Ελλάδα σήμερα το 83% των πόρων που περικλείονται στα απόβλητα θάβονται και μόνο το 17% ανακυκλώνονται.

Ο στόχος για το 2020 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να οδηγούν το 50% τουλάχιστον των αστικών τους αποβλήτων στην ανακύκλωση ή την κομποστοποίηση.

Πηγή:ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο: