Το νέο σύστημα της άυλης συνταγογράφησης παρουσιάστηκε σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αρμόδιους υπουργούς. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που αποδεικνύει έμπρακτα ότι το ψηφιακό κράτος είναι στην υπηρεσία του πολίτη και ειδικά αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν ο τρόπος εγγραφής στην ψηφιακή πλατφόρμα ehealth.gov.gr και τα δύο απλά βήματα που χρειάζεται να κάνουν οι ασφαλισμένοι και οι γιατροί, ώστε η άυλη συνταγή να καταλήξει ταχύτατα στο κινητό τηλέφωνο του ασθενή. Η συνταγή θα έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ και θα στέλνεται τακτικά.

Όπως υπογραμμίστηκε, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι, θα αποφέρει τριπλό όφελος:

  • Πρώτον θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά των χρονίως πασχόντων, καθώς θα εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως, και μάλιστα σε μία εποχή που οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να προστατεύονται.
  • Δεύτερον, θα απαλλάξει τους γιατρούς από χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν σε περιστατικά που χρήζουν της άμεσης φροντίδας τους, ειδικά τη στιγμή που δίνεται η μάχη με τον κορονοϊό.
  • Τρίτον, θα αναβαθμίσει τη δυνατότητα του κράτους να παρακολουθεί την φαρμακευτική δαπάνη, εντοπίζοντας στρεβλώσεις.

Ενδεικτικά, το 2019 ασφαλισμένοι πραγματοποίησαν 5,26 εκατομμύρια επισκέψεις σε γιατρούς τη στιγμή που οι γιατροί που συνταγογραφούν ήταν περίπου 40.000. Κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 75 εκατομμύρια συνταγές.

Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του επεσήμανε ότι «είναι μία πρωτοβουλία από την οποία κερδίζουν όλοι. Κερδίζει πρώτα απ’ όλα ο ασφαλισμένος -και ειδικά οι χρονίως πάσχοντες- γιατί μπορεί να λαμβάνει πια αυτοματοποιημένα στο κινητό του την συνταγή του. Κερδίζουν οι ίδιοι οι γιατροί διότι απελευθερώνουν χρόνο για να αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά περιστατικά, τα οποία χρειάζονται ιατρική φροντίδα και αποδεσμεύονται από μία διαδικασία που είχε τα χαρακτηριστικά ρουτίνας. Και βέβαια κερδίζει και το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα αποκτά μία ακόμα καλύτερη εικόνα για την έκταση της φαρμακευτικής δαπάνης, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση και για τις πιθανές εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν και στο πλαίσιο αυτό».
Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους για την ολοκλήρωση του project της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε χρόνο ρεκόρ.

Με τα άρθρα 14 και 15 του νόμου 4670/2020, με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ρυθμίζονται τα εξής:

Α) Άρθρο 14: Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις

Με την παρ. 1 του άρθρου 14, προβλέπεται ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας από ασθένεια ή από ατύχημα – εργατικό ή μη- καθώς και άδειας μητρότητας, με σκοπό ο e-ΕΦΚΑ να χορηγήσει επίδομα ασθένειας από κοινή νόσο ή από ατύχημα -εργατικό ή μη- ή επιδόματος μητρότητας, εκδίδονται υποχρεωτικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Με την παρ. 2, ορίζεται ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης, τον προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ οίκον και την αυθημερόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.

Με την παράγραφο 3, ορίζεται ότι οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών, που εκδίδονται με σκοπό να υποβληθούν στον e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας για τη ρύθμιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των εξαιρέσεων, των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 14, καθώς και για τις διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Β) Άρθρο 15: Χορήγηση παροχών σε χρήμα

Με τη ρύθμιση του άρθρου 15 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), του ειδικού επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας και των εξόδων κηδείας.

Όπως σημειώνεται στην υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία γίνεται πιο απλή, άμεση και φιλική προς τον ασφαλισμένο.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η ασφαλισμένη του e- ΕΦΚΑ υποβάλλει, εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από τη γέννηση του τέκνου, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας. Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής καταργείται.

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος μητρότητας σε μισθωτή ασφαλισμένη απλοποιείται, καθώς ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από την εργασία και, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται, μέσω διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο μισθωτός που δικαιούται επίδομα ασθενείας, υποβάλλει, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Σε προθεσμία 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης. Ενδεικτικά, την ημερομηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Οι προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το επίδομα καταβάλλεται στον λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης αυτού.

Στην παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, μετά από ταυτοποίηση, στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην οποία συμπληρώνεται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο υποχρεωτικά αναρτούν στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, βελτιώνονται οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, περιορίζονται τα βήματα που απαιτούνται και δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό και αποτελεσματικό.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη ρύθμιση του χρόνου έναρξης και κάθε λεπτομερειακού θέματος σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και την εφαρμογή του άρθρου 15, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στην τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έλαβαν μέρος ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Ελπίδα Φωτιάδη, προϊστάμενη ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, και η γιατρός Γιώτα Λυμπεροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: