Τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF ενέκριναν μια σειρά από μέτρα που αποβλέπουν στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και στη βελτίωση της βιωσιμότητάς του αναφέρει ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

«Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από τα όργανα του ESM και του EFSF είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Εκτιμούμε ότι όταν εφαρμοστούν στο σύνολο τους θα μπορούν να οδηγήσουν σε αθροιστική μείωση του λόγου χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060. Αναμένουμε επίσης οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας να μειωθούν κατά σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF.

«Αυτή η ουσιαστική ελάφρυνση χρέους δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των κρατών μελών του ESM. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ESM και του EFSF θα ελαφρύνουν το χρέος της Ελλάδας, αλλά η τελική επιτυχία του προγράμματος εναπόκειται στην συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση.»

Ο ESM ενέκρινε τρία σχέδια που στοχεύουν στη μείωση του επιτοκιακού ρίσκου της Ελλάδας. Το πρώτο είναι μια ανταλλαγή ομολόγων, όπου τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου που διατέθηκαν από τον ESM στην Ελλάδα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ανταλλαγούν με τίτλους σταθερού επιτοκίου.

Το δεύτερο σχέδιο επιτρέπει στον ESM να συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (swap) για να μειώσει τον κίνδυνο ότι η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο στα δάνεια της όταν τα επιτόκια της αγοράς αρχίσουν να ανεβαίνουν.

Το τρίτο σχέδιο είναι γνωστό ως matched funding, θα γίνει με έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων τα οποία θα συμπέσουν με τη λήξη των ελληνικών δανείων και υπονοούν ότι ο ESM θα χρεώνει ένα σταθερό επιτόκιο σε μέρος των μελλοντικών εκταμιεύσεων προς την Ελλάδα τονίζει η ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει επίσης εγκρίνει μια ανταλλαγή ομολόγων, παρόμοια σε σκοπό και σχεδιασμό με την ανταλλαγή ομολόγων του ESM, που θα εφαρμοστεί στα ομόλογα του EFSF με κυμαινόμενο επιτόκιο που δόθηκαν στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, ο EFSF έχει εξαλείψει το επιπρόσθετο επιτοκιακό περιθώριο για το 2017 σε δάνεια του EFSF ύψους 11,3 δισ. ευρώ του EFSF που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότησης της επαναγοράς χρέους. Ένα περιθώριο 2% είχε αρχικά προβλεφθεί, ξεκινώντας από το 2017.

Ένα επιπρόσθετο μέτρο-η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF- θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο από τον EFSF. Αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιανουαρίου 2017.

Δίνοντας διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων, ο ESM αναφέρει: «Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμών αναμένεται να εφαρμοσθεί στις αρχές του 2017. Τα τρία πλαίσια για τη μείωση του επιτοκιακού κινδύνου θα προωθηθούν στην έκταση που θα είναι αυτό δυνατό, με δεδομένες τις συνθήκες της αγοράς και τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

Όσον αφορά αν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους στο μέλλον, ο ESM παραπέμπει στην ανακοίνωσή του Eurogorup στις 25 Μαΐου 2016, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα δεύτερο πακέτο μέτρων μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, εάν αυτό χρειασθεί, μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος του ESM από την Ελλάδα.

«Για τη μακροπρόθεσμη διάρκεια, το Eurogroup συμφώνησε σε έναν μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους στην περίπτωση που υλοποιηθεί ένα πιο δυσμενές οικονομικό σενάριο στη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος ο ESM αναφέρεται και για το ποιες θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους, η απάντηση έχει ως εξής: «Το Eurogroup έχει αποκλείσει ονομαστικά κουρέματα. Αποφάσισε, επιπλέον, ότι τα μέτρα πρέπει: να διευκολύνουν την πρόσβαση της Ελλάδας στην αγορά για την αντικατάσταση χρέους που κατέχουν δημόσιοι φορείς από χρέος που θα έχουν ιδιώτες, να εξομαλύνουν το προφίλ αποπληρωμών, να δίνουν κίνητρα για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας (και μετά το τέλος του προγράμματος του ESM) και να διασφαλίσουν ευελιξία για την προσαρμογή στις αβέβαιες εξελίξεις αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη και τα επιτόκια στο μέλλον».

Ικανοποίηση Μοσκοβισί

Την ικανοποίησή του για την απόφαση του ESM εξέφρασε με ανάρτησή του στο twitter ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί.

«Η ευρωζώνη ξεκλειδώνει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Χαίρομαι γιατί η ελάφρυνση που προσδοκούμε μπορεί τώρα να ξεκινήσει», τόνισε.

Μοιράσου το άρθρο: