Το ψηφιακό χάσμα με τους ρυθμούς που αναπτύσσουν οι σύγχρονες ασύρματες τεχνολογίες διευρύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες ανάμεσα σε χώρες, συρρικνώνοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες εξέλιξης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων που βάλλεται ούτως ή άλλως από οικονομίες κλίμακας, επιδεινώνεται περαιτέρω από την αδυναμία πρόσβασης σε νέες εξελιγμένες ασύρματες τεχνολογίες, υποσκάπτοντας το μέλλον τους και συνεπώς τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις που διεξάγονται από τις εταιρείες κινητής σε νέα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες αποτελούν όχημα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την πλειονότητα του επιχειρείν στην Ελλάδα και την ανάπτυξη της οικονομίας συνολικά.

Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, παρατηρούν ότι ο ρυθμός υλοποίησης των επενδύσεων του κλάδου κινητών επικοινωνιών μπορεί να επιταχυνθεί με τη βελτίωση και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης.

Οι εταιρείες – των πιο σημαντικών κλάδων για την ελληνική οικονομία – συνεχίζουν τα επενδυτικά τους πλάνα ρίχνοντας, σταδιακά έστω, αρκετό φρέσκο χρήμα στην αγορά. Οι επενδύσεις αφορούν τόσο στη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού των επιχειρήσεων (ανακαινίσεις καταστημάτων, συντήρηση δικτύων κ.λπ.), όσο και στη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εξαγορές, αλλά και προσέγγιση νέων αγορών.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν αρχίσει και δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς.

Στις ενσύρματες υποδομές, η εφαρμογή του κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για το αποκαλούμενο vectoring (ή VDSL 2) έχει ως στόχο να επιταχύνει τη διαδικασία προκειμένου να έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα λήψης δεδομένων έως 100 Mbps με τις οπτικές ίνες να αποτελούν το επόμενο βήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα σχέδιο μαζικών επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες τα επόμενα 10 χρόνια, θα μπορούσε να αυξήσει το κοινοτικό ΑΕΠ κατά 900 δισ. ευρώ και να δημιουργηθούν 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας.

Επιμέλεια – σύνταξη: Χριστόδουλος Παγώνης

Μοιράσου το άρθρο: