«Οποιαδήποτε πρόταση σχετικά́ με τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος πρέπει να συζητηθεί́ από́ την Ευρωομάδα στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους και συνολικής δέσμης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα αποφέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη», απαντά ο Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισι σε  γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης έθεσε δυο ερωτήματα στην Κομισιόν που εστιάζουν στο αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για φορολογικές μειώσεις προκαλούν δημοσιονομικές επιπτώσεις στο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος και αν εν τέλει η Κομισιόν εξετάζει την αναθεώρηση των δεσμεύσεων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% έως και το 2022, προκειμένου να δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για την ισχυρότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με γραπτή απάντησή του ο αρμόδιος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισι αναφέρει πως

«Η Επιτροπή́ παρακολουθεί́ στενά́ τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς και τα σχέδια και τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης». Χαιρετίζει την επανειλημμένη δέσμευση των ελληνικών αρχών για διατήρηση του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5 % του ΑΕΠ για το 2019 και το 2020 και σημειώνει πως «η Επιτροπή́ γνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να επαναδιαπραγματευθεί́ με τους ευρωπαίους εταίρους της τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος για την περίοδο μετά το 2020» διευκρινίζοντας ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει πρωτίστως στο Eurogroup  στο πλαίσιο επικαιροποιημένης ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους και της συνολικής δέσμης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα αποφέρουν επενδύσεις και ανάπτυξή.

Ο Γάλλος Επίτροπος επισημαίνει ότι «προς το παρόν, δεν έχει υποβληθεί́ πλήρης δέσμη προτάσεων πολιτικής για τον προϋπολογισμό́ του 2020 και των επομένων ετών», ώστε να αξιολογηθεί́ η ποιότητα τυχόν μέτρων και των επιπτώσεων τους ως προς την επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων.

Ο Πιερ Μοσκοβισί δεν αποκλείει τη συζήτηση, ούτε προσδιορίζει προϋποθέσεις. Παραπέμπει ωστόσο ευθέως στην επόμενη αξιολόγηση στο πλαίσιο των εκθέσεων ενισχυμένης εποπτείας και των ευρυτέρων συζητήσεων σχετικά́ με τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2019 και τη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για το 2020.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα μικρότερο του 3,5% μετά το 2020, όπως ζητά και διοικητής της ΤτΕ, αλλά συνδέει τις αποφάσεις με τα αποτελέσματα της διαρκούς προσπάθειας αφενός για προσέλκυση αναπτυξιακών επενδύσεων και αφετέρου για την εκπλήρωση της συνολικής δέσμης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων.-

Ανταπόκριση: Γιώργος Συριόπουλος

Μοιράσου το άρθρο: