795049

Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης πραγματοποίησε ο ΟΣΔΕΛ για την ψηφιακή αντιγραφή έργων του λόγου, με σημαντικά ευρήματα.

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), ανακοίνωσε ότι: «κατά το διάστημα Μαρτίου 2020-Απριλίου 2020, πραγματοποίησε, με τη συνεργασία της εταιρίας έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων Metron Analysis, πανελλαδική έρευνα σε δείγμα 3.063 χρηστών του internet, ηλικίας 16 έως 74 ετών. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των συνηθειών των χρηστών κατά την αποθήκευση έργων του λόγου.

Τα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη διαμόρφωση του Κανονισμού Διανομής των εσόδων από την εύλογη αμοιβή 2% στα ψηφιακά τεχνικά μέσα.

Σύμφωνα με τον ν. 4481/2017, οι εισαγωγείς των τεχνικών μέσων, που είναι πρόσφορα για την ψηφιακή αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων (pc, smartphone, tablet, εξωτερικός σκληρός δίσκος, usb, κ.λπ.) οφείλουν να καταβάλουν στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης αμοιβή η οποία ισούται με ποσοστό 2% επί της αξίας εισαγωγής των παραπάνω μέσων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπήρχε στον αρχικό ν. 2121/1993, απαλείφθηκε με τροπολογία τον Αύγουστο του 2002 και μετά από πολυετείς διεκδικήσεις όλων των ΟΣΔ, προεξάρχοντος του ΟΣΔΕΛ, επανήλθε το 2017.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ένας στους τέσσερις χρήστες έχει αποθηκεύσει τουλάχιστον ένα έργο του λόγου, σε τουλάχιστον μία ηλεκτρονική συσκευή (pc, smartphone, tablet, εξωτερικό σκληρό δίσκο, usb, κ.λπ.). Επί του συνόλου του δείγματος, 22% των χρηστών αποθήκευσαν σε pc, 10% σε smartphone, 9% σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο και 4% σε tablet.
Σε όλα τα τεχνικά μέσα, τα ποσοστά αναπαραγωγής κυμαίνονται άνω του 40% για το βιβλίο και περίπου στο 30% για τον Τύπο και τα επιστημονικά περιοδικά. Αναλυτικά:

Μοιράσου το άρθρο: