Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας και στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, απευθύνει ο Δήμος Βόλου.  Μέσω του προγράμματος καλύπτονται οι δαπάνες στέγασης (ενοικίου, κοινής ωφέλειας, σίτισης και οικοσυσκευών) και εργασιακής επανένταξης για είκοσι πέντε άτομα/οικογένειες.

Αναλυτικότερα, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα επιδοτεί την κάλυψη ενοικίου για το διάστημα μέχρι την 31/12/2016 ως εξής:

Ένα άτομο (γκαρσονιέρα) Έως του ποσού των 180€ μηνιαίως
Δύο άτομα (δυάρι ή τριάρι) Έως του ποσού των 240€ μηνιαίως
Oικογένεια Έως του ποσού των 280€ μηνιαίως

Η καταβολή των ενοικίων  γίνεται σε μηνιαία βάση από το Δήμο Βόλου, ο οποίος λειτουργεί ως εγγυητής των μισθωτικών συμβάσεων που συνάπτονται στα πλαίσια του προγράμματος. Τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, να διαθέτουν χώρο υγιεινής (w/c, λουτρό), χώρο κουζίνας, θέρμανση και να είναι σε καλή κατάσταση.

Επιπλέον, οι εργοδότες που θα απασχολήσουν στις επιχειρήσεις τους ωφελούμενους του προγράμματος επιδοτούνται για την κάλυψη του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και έως του ποσού των 5.426,84€. Οι συμβάσεις επιχορήγησης  συνάπτονται μεταξύ Δήμου, εργοδότη και ωφελούμενου, είναι ορισμένου χρόνου μέχρι την 31/12/2016 και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα:

  1. για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στα τηλέφωνα:

2421353155 κ. Βασδέκης Κωνσταντίνος.

2421353149 κα. Πισιώτη Ανδρομάχη.

  1. για τους εργοδότες στο τηλέφωνο 24210 20412 κα. Τσαλούχου Αριάδνη.

 

Μοιράσου το άρθρο: