Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου και τη λειτουργία των παραλιακών αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει τα εξής:

  • Η εταιρεία λειτουργεί και συντηρεί 46 αντλιοστάσια αποχέτευσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, 11 από τα οποία στο παραλιακό μέτωπο. Τα τελευταία συντηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα και εν λειτουργία, χωρίς δηλαδή διακοπή εισόδου των λυμάτων στο αντλιοστάσιο, μια μέθοδο κοστοβόρα που όμως διασφαλίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από περιστατικά ρύπανσης.

Μάλιστα, η εταιρεία με πρωτοβουλία της παρούσας διοίκησης και αξιοποίηση παλιών και νέων στελεχών, εκπόνησε σχέδιο αναθεώρησης της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ (ίσχυε από το 2006 και έχρηζε αναθεώρησης) για τα αντλιοστάσια, το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Με τη νέα ΑΕΠΟ θα διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου με τη μέγιστη προστασία του φυσικού αποδέκτη, του Θερμαϊκού. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και πολίτες, όπως επιβάλλει η περιβαλλοντική νομοθεσία, πριν από την τελική έγκριση του ΥΠΕΝ. Προφανώς, λοιπόν, και είναι «ανοιχτή» σε όποιον έχει να υποβάλει επωφελείς για το θαλάσσιο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης προτάσεις!

  • Το θέμα της απόρριψης λυμάτων στην περιοχή Δενδροποτάμου έχει καταδειχθεί από την ίδια τη διοίκηση της ΕΥΑΘ. Η τελευταία, μετά από πιέσεις της προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προχωρά εντός του 2019 στην έναρξη κατασκευής των αναγκαίων έργων για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής κόμβου Κ16 – Δενδροποτάμου και συγχρηματοδοτεί τα συγκεκριμένα έργα με 3 εκατ. ευρώ. Οι διαδοχικές αθωωτικές δικαστικές αποφάσεις ανώτατων στελεχών της ΕΥΑΘ και διοικήσεών της (όπως η πρόσφατη του Νοεμβρίου 2018, που αφορούσε και στην προηγούμενη και στην παρούσα διοίκηση), που κατηγορήθηκαν για το θέμα αυτό, όπως και η ανάκληση του σχετικού προστίμου από το ΥΠΕΝ, επιβεβαιώνουν ότι ακέραια την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων φέρει το ελληνικό δημόσιο (θα έπρεπε να είχαν γίνει τουλάχιστον πριν από 20 χρόνια).

ΠΗΓΗ ΕΥΑΘ

 

 

Μοιράσου το άρθρο: