Μια πρωτοποριακή μέθοδος για το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας εφαρμόζεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια επέμβαση που διαρκεί περίπου μια, με μιάσιση ώρα και δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να κοιμάται χωρίς τη βοήθεια εξωτερικής συσκευής. Η επέμβαση πραγματοποιείται μόνο στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα και ήδη έχουν θεραπευτεί 4 νεαροί ασθενείς.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΡΟΣΩ

Μοιράσου το άρθρο: