Ο πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τμήματα σε 6 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που θα προκύψει από τη συνέργεια τριών ΤΕΙ και του μέχρι τώρα Διεθνούς Πανεπιστημίου. Θα καλύπτει μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, ενώ θα πλαισιωθεί από ερευνητικά ινστιτούτα βασικής έρευνας στις επιστήμες όπου θα δοκιμάζονται στην πράξη καινοτόμες παραγωγικές τεχνικές αλλά και διδακτικές μέθοδοι.

Στόχος της κυβέρνησης όπως είπε ο πρωθυπουργός είναι μια ισχυρή δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση στο υψηλότερο επίπεδο και για όλους τους πολίτες.
Επιμέλεια: Ίων Τσώχος

Μοιράσου το άρθρο: