Σε πρωταθλητή της καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία αναδείχθηκε ο αγροδιατροφικός τομέας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δράσης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» από το One Stop Liaison Office – Μηχανισμό Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στην ανταπόκριση των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας σε εθνικές και περιφερειακές Δράσεις ΕΤΑΚ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους δύο κύκλους της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» κατά την τελευταία τριετία, δυναμική παρατηρήθηκε στους τομείς της αγροδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων, με έμφαση στην  «Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής», καθώς επίσης στους τομείς της Πληροφορικής (Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου πληροφοριών) και της Υγείας (Ηλεκτρονική Υγεία, Υπηρεσίες και Συστήματα για Ασθενείς/Πολίτες και Επαγγελματίες Υγείας), σε σύνολο 2.141 ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν.

 

ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μοιράσου το άρθρο: