Σ. Φάμελλος: «Εφαρμόστηκε σχέδιο εκκένωσης στο Μάτι και απομακρύνθηκαν 15.000 κάτοικοι» (audio)

O αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος μίλησε στον 102 fm της ΕΡΤ3

Ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÓùêñÜôçò ÖÜìåëëïò ìéëÜåé óôç óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò ìå èÝìá çìåñçóßáò äéÜôáîçò "Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôï ðëáßóéï áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò ôïõ Õð. Ïéêïíïìéêþí", ÁèÞíá, ÓÜââáôï 31 Ïêôùâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

«Ό,τι και να πούμε στο επίπεδο της πολιτικής και της επιστήμης δε μπορεί να καλύψει το χαμό της ανθρώπινης ζωής» τόνισε, μιλώντας στον 102 fm της ΕΡΤ3, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στη φονική πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής.

Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση των αιτιών της τραγωδίας –αφού εξήγησε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, η μικτή ζώνη δάσους και κατοικίας, πρακτικά είναι μια φωτογραφία της σύγχρονης Ελλάδας- υποστήριξε πως η καταπάτηση περιοχών δασικής χρήσης, άναψε το φιτίλι, ενώ η κατάληψη του αιγιαλού, χωρίς διεξόδους, εγκλώβισε τους συμπολίτες μας.

Ερωτηθείς αν υπήρξε σχέδιο εκκένωσης της περιοχής σημείωσε «δε θα ήθελα να μπλέξω μεταξύ των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης», «αν δόθηκε εντολή από Δήμο ή Περιφέρεια δεν το γνωρίζω», ωστόσο πρόσθεσε πως εφαρμόστηκε σχέδιο εκκένωσης αναφέροντας ότι απομακρύνθηκαν 15.000 κάτοικοι με οργανωμένο κλείσιμο της κεντρικής οδού, οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 800 πολιτών από τη θάλασσα, με συνεργασία λιμενικού και αστυνομίας, ενώ υπήρξε και διάνοιξη οδικής αρτηρίας.

Κληθείς να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση γνώριζε για την ύπαρξη νεκρών και το απέκρυψε, έκανε λόγο για «μείζονα πολιτική ανοησία». «Ποιος μπορεί να κρύψει την απώλεια ακόμη και μιας ανθρώπινης ζωής;» αναρωτήθηκε. «Θα ήταν ένα ψέμα με κοντά ποδάρια» επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι καλώς έπραξαν οι αρχηγοί των σωμάτων ασφαλείας –που γνωρίζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας- και δε μετέφεραν μπροστά στις κάμερες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα.

Χαρακτήρισε την κριτική της αντιπολίτευσης «συζήτηση για πολιτική κατανάλωση», υποστήριξε πως η προετοιμασία που είχε κάνει η κυβέρνηση δεν έχει καμία σημασία «αφού δεν καταφέραμε να σώσουμε και τον τελευταίο πολίτη», υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη των λαθών και των ατελειών που έχει η χώρα μας και θύμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση προώθησε την εφαρμογή των δασικών χαρτών, την αλλαγή του νόμου περί αυθαιρέτων και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις.

Συνέντευξη στην Ασπασία Βούζη

Μοιράσου το άρθρο: