Καθώς τα 28 κράτη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται για τις 9ες ευρωεκλογές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι πολίτες ορισμένα βασικά στοιχεία για το τι αυτές συνεπάγονται για  τη λειτουργία της ΕΕ.

του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου

Κατ’ αρχήν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα για πέντε χρόνια. Ως προς δε την εκλογική διαδικασία, κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες αλλά ορισμένες κοινές διατάξεις ισχύουν για όλους τους εταίρους.

Κατά δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άμεσα εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μόνος κοινοτικός θεσμός που επιλέγεται απευθείας από τους πολίτες.  Έχει 751 μέλη, από 28 χώρες της ΕΕ, που εκπροσωπούν 510 εκατ. πολίτες και οι οποίοι στο παρόν ευρωκοινοβούλιο συγκροτούν 8 πολιτικές ομάδες,

Μολονότι εκλέγονται ανά χώρα, οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου εντάσσονται εν συνεχεία σε υπερεθνικές/υπερκρατικές πολιτικές ομάδες, με κοινή ιδεολογία και ταυτότητα, γεγονός που προσδίδει στον κάθε βουλευτή μεγαλύτερη επιρροή. Οι κανόνες του Κοινοβουλίου ορίζουν ότι προκειμένου να συγκροτηθεί μια τέτοια πολιτική ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 25 μέλη και να εκπροσωπεί ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ. Τα πολιτικά κόμματα στα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν συνήθως ότι ανήκουν σε ορισμένη υπάρχουσα ομάδα ή ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να σχηματίσουν ή να προσχωρήσουν σε νέα στην αρχή της προεκλογικής περιόδου κι συχνά διεξάγουν κοινή προεκλογική εκστρατεία, τουλάχιστον ως έναν βαθμό.

Πάντως να τονιστεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει την ιδιοτυπία να είναι η μοναδική άμεσα εκλεγόμενη πολυεθνής συνέλευση στον κόσμο, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, συνοπτικά, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διορίζει τους Επιτρόπους της (αλλά ως σύνολο και όχι μεμονωμένα τον καθένα) και τους καλεί σε λογοδοσία. Ψηφίζει νόμους της ΕΕ, εγκρίνει ή ή απορρίπτει τις νέες εντάξεις κρατών, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ  και διαμορφώνει μέρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Εκπροσωπεί την ΕΕ στο εξωτερικό, σε εθνικά κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς αλλά εξετάζει και τις αναφορές που έχουν το δικαίωμα να του στέλνουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες για θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με κακή εφαρμογή στη χώρα τους των ευρωπαϊκών κανόνων και θεσμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ευρωκοινοβούλιο, ξεκινώντας από τέτοιες αναφορές, προχωρά και σε προτάσεις διορθωτικής νομοθεσίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ.

Τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές;

Τις ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου θα εργαστούν για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες. Η πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα καταστήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων συμμαχιών και την ανάδειξη καινούργιων πολιτικών ομάδων. Στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας τον Ιούλιο, το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Επίσης, το αποκαλούμενο και Ημικύκλιο θα εκλέξει στη συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακούστε σχετική εκπομπή

Συνεργασία στην έρευνα οπτικού υλικού: Mαρία Σιδηροπούλου

Επεξεργασία φωτογραφιών/γραφημάτων: Mαριάνθη Κόμνου

Μοιράσου το άρθρο: