Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τη δομή του Ευρωκοινοβουλίου χρειάζεται να ξέρει τα βασικά για το πώς λειτουργεί η Ολομέλεια του, αλλά και οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του, που επιτελούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου του.

Του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου

Το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε Ολομέλεια κάθε μήνα (πλην Αυγούστου) στο Στρασβούργο, για 4 μέρες. Έξι φορές τον χρόνο συνέρχεται και στις Βρυξέλλες επί δύο ημέρες. Οι δραστηριότητες της Ολομέλειας αφιερώνονται κυρίως στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες. Μόνο τα κείμενα που έχουν ψηφιστεί από την Ολομέλεια και οι γραπτές δηλώσεις που έχουν προσυπογραφεί από την πλειοψηφία των μελών του αποτελούν επίσημες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πράξεις αυτές αφορούν διάφορα είδη κειμένων, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα και την εφαρμοζόμενη νομοθετική διαδικασία και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:  τις «νομοθετικές εκθέσεις» που είναι τα κείμενα που εξετάζονται από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο διαφόρων κοινοτικών νομοθετικών διαδικασιών  -πράξεις που αφορούν τη «διαδικασία του προϋπολογισμού»  – τις «μη νομοθετικές εκθέσεις», οι οποίες  εκπονούνται από το Κοινοβούλιο με δική του πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκφράσει τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα που του φαίνεται σημαντικό. Η συνεδρίαση της Ολομέλειας περιλαμβάνει επίσης την «ώρα των ερωτήσεων» προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Οι ερωτήσεις πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβληθεί γραπτώς στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος αποφασίζει αν είναι παραδεκτές.

Τέλος, καθώς μια Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, η συνεδρίαση της δεν επιδέχεται αυτοσχεδιασμούς. Έτσι διέπεται από μια προκαθορισμένη οργάνωση και μια ημερήσια διάταξη που έχει οριστεί από τη «Διάσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων».

Ωστόσο, τα πράγματα στην Ολομέλεια θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν αν το 90% της δουλειάς, σε ό, τι αφορά όλες τις πράξεις του Ευρωκοινοβουλίου και την προετοιμασία των σχετικών κειμένων, δεν είχε γίνει προηγουμένως στις μόνιμες και έκτακτες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του ΕΚ. Οι εν λόγω Επιτροπές του ΕΚ λειτουργούν με ιδιαίτερα καλή οργάνωση και κάνοντας χρήση μεγάλου αριθμού δεδομένων και επιστημονικών στοιχείων για το κάθε θέμα. Η γνώση, η εμπειρία και η προϊστορία των Ευρωβουλευτών που μετέχουν στην κάθε μια από αυτές έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και η ανάληψη της προεδρίας των Επιτροπών. Έτσι η θέση μιας προεδρίας, ειδικά των επιτροπών με επιρροή σε ζωτικά θέματα, έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα για μια χώρα από την ανάληψη π.χ. μιας από τις θέσεις των αντιπροέδρων του ΕΚ. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου είναι οι εξής:

Μόνιμες επιτροπές:  -Εξωτερικές Υποθέσεις  -Ανθρώπινα Δικαιώματα  -Ασφάλεια και Άμυνα  -Ανάπτυξη  -Διεθνές Εμπόριο  -Προϋπολογισμοί -Έλεγχος του Προϋπολογισμού -Οικονομική και Νομισματική Πολιτική -Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις  -Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων -Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια -Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών -Μεταφορές και Τουρισμός -Περιφερειακή Ανάπτυξη -Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου –Αλιεία  -Πολιτισμός και Παιδεία -Νομικά Θέματα -Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις -Συνταγματικές Υποθέσεις  -Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων  -Αναφορές

Επίσης, κατά καιρούς κι ανάλογα με τις ανάγκες και τις εξελίξεις συγκροτούνται και ειδικές επιτροπές: όπως π.χ. ήταν για τις πολιτικές προκλήσεις -Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση -Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα.

Ακούστε σχετική εκπομπή

Συνεργασία στην έρευνα οπτικού υλικού: Μαρία Σιδηροπούλου

Επεξεργασία φωτογραφιών/γραφιστικών: Mαριάνθη Κόμνου           

 

Μοιράσου το άρθρο: