Μετά τα δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ στις 24 Αυγούστου 2020 με τίτλο «Με ταχείς ρυθμούς το «τείχος» στον Έβρο», η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων/ /Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ανακοίνωσή της διευκρινίζει  ότι δεν ανταποκρίνεται στην   πραγματικότητα ότι οι έλεγχοι διαφάνειας δεν ολοκληρώθηκαν παρά σε πέντε μήνες.

«Χρειάστηκαν μόλις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες προκειμένου η Αρχή να διατυπώσει την γνώμη βάσει των σχετικών διατάξεων (η αιτηθείσα από 16η Ιουλίου 2020 γνώμη εκδόθηκε την 21η Ιουλίου 2020)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Δημοσιεύματα ανέφεραν:

«….Παρά το γεγονός ότι το έργο χαρακτηρίσθηκε κατεπείγον και απόρρητο, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και το Ελεγκτικό Συνέδριο χρειάστηκαν πέντε ολόκληρους μήνες για να περατώσουν τους ελέγχους διαφάνειας».

Πηγή: Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Μοιράσου το άρθρο: