Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία σχετικά με το βασικό σύνολο κανόνων που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση της τρέχουσας αγροτικής πολιτικής της ΕΕ στη μελλοντική. Επεκτείνεται έτσι η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), έως το τέλος του 2022, ενώ διασφαλίζεται ότι οι πληρωμές σε γεωργούς και δικαιούχους αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να συνεχιστούν.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διευκολύνουν τους αγρότες να λάβουν αποζημίωση για σοβαρές απώλειες εισοδήματος και για απώλειες που προκαλούνται από δυσμενής κλιματολογικές συνθήκες, ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή προσβολές από παράσιτα. Παράλληλα προωθούνται μέτρα που δίνουν στα κράτη μέλη περισσότερη ευχέρεια στην υποστήριξη των αγροτών, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19.

Επιπλέον επεκτείνεται η διάρκεια νέων πολυετών σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης που εστιάζουν στη βιολογική γεωργία και στο κλίμα αλλά και σε φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα από τρία σε πέντε χρόνια και συμπεριλαμβάνουν σχέδια για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Μέρος της συνολικής συμφωνίας είναι η πρόσφατα συμφωνηθέντες κανόνες για τρόπους χρήσης της ενίσχυσης ύψους 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες, τους παραγωγούς τροφίμων και τις αγροτικές περιοχές για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψής τους τα επόμενα δύο χρόνια. Περίπου το 30% των χρημάτων ανάκτησης θα διατεθούν το 2021 και το υπόλοιπο 70% θα κυκλοφορήσει το 2022.

Εξασφαλίζεται επίσης οτι το 37% της χρηματοδότησης για την ανάκαμψης θα διατεθεί για αγρότες βιολογικών καλλιεργειών, για δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα και την καλή μεταχείριση των ζώων. Τουλάχιστον το 55% του ταμείου θα υποστηρίξει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε αγροκτήματα που συμβάλλουν σε μια ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακή ανάκαμψη.

Το μερίδιο της χρηματοδότησης για την ανάκαμψη που θα δαπανήσουν οι χώρες της ΕΕ σε περιβαλλοντικά επωφελείς πρακτικές δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το ποσοστό του κονδυλίου αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ που ξοδεύουν επί του παρόντος για το σκοπό αυτό.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε προσωρινά από τους Ευρωβουλευτές και τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου θα συζητηθεί κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του ΕΚ στις 14 – 17 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται οτι το σχέδιο του κανονισμού είναι η δεύτερη από τις δύο προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στην ΚΓΠ μετά το 2020. Το πρώτο σύνολο μεταβατικών κανόνων εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019.

Τα κύρια στοιχεία του δεύτερου συνόλου μεταβατικών κανόνων συμφωνήθηκαν προσωρινά με την Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου. Μετά από ξεχωριστή συμφωνία για τη διανομή της βοήθειας ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ για τους αγρότες, τους παραγωγούς τροφίμων και τις αγροτικές περιοχές, η οποία επετεύχθη με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου στις 10 Νοεμβρίου, η συμφωνία για ολόκληρο το πακέτο επιβεβαιώθηκε από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 27 Νοεμβρίου.

Η μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ μετά το 2022 θα αποφασιστεί από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (υπουργοί γεωργίας). Τόσο οι μεταβατικοί κανόνες όσο και το πακέτο μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ συνδέονται στενά με τις εργασίες για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027.

Ανταπόκριση για την ΕΡΤ- Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

Μοιράσου το άρθρο: