ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΝΤΕΣ»

Για τη συμμετοχή στη Δράση της ΕΡΤ με την ονομασία «Με τις μπάντες», η οποία αποσκοπεί στη στήριξη και ανάδειξη νέων συγκροτημάτων, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν συγκροτήματα ή μουσικά σχήματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα άτομα που δεν έχουν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα.
 2. Το ανώτατο όριο ηλικίας των συμμετεχόντων ορίζεται έως τα δέκα οκτώ (18) έτη.
 3. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και για την παραχώρηση στην ΕΡΤ των δικαιωμάτων χρήσης και αξιοποίησης του υλικού που θα αποσταλεί ή δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης, απαιτείται απαραιτήτως η πρότερη έγγραφη συγκατάθεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων τους.
 4. Το υλικό μπορεί να αποτελεί πρωτότυπη σύνθεση ή διασκευή.
 5. Το υλικό θα αποστέλλεται αποκλειστικά στο email: metismpantes@ert.gr με τη μορφή αρχείου demo ή σχετικού συνδέσμου που θα περιλαμβάνει το υλικό, ηχητικό ή οπτικό.
 6. Το περιεχόμενο του υλικού δεν υπόκειται σε κανενός είδους γλωσσικό περιορισμό, ή περιορισμό αναφορικά με το μουσικό είδος.
 7. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους συμμετέχοντες που θα διακριθούν, αλλά ο αριθμός αυτών θα εξαρτηθεί από το πλήθος των συμμετεχόντων και την ποιότητα του υλικού demo που θα κατατεθεί.
 8. Ειδική Επιτροπή, που θα αποτελείται από στελέχη του Ραδιοφώνου και της Τηλεόρασης της ΕΡΤ, θα επιλέγει τις καλύτερες συμμετοχές.
 9. Στα συγκροτήματα που θα διακριθούν παρέχεται η δυνατότητα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, της ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης, σε επαγγελματικά πρότυπα, και ανάρτησης του περιεχομένου στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ, αλλά και στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ.
 10. Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην ΕΡΤ όλα τα δικαιώματα χρήσης και αξιοποίησης του υλικού που θα καταθέσουν, για την προώθηση αυτού σε όλα τα μέσα της ΕΡΤ όπου αυτή έχει παρουσία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, ψηφιακά μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 11. Αφετηρία έναρξης της Δράσης «Με τις μπάντες» είναι η 13η Απριλίου 2022 και αυτή θα συνεχιστεί έως την 31ή Αυγούστου 2023.
 12. Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση ή και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής, με νεότερη ανάρτησή της στο ert.gr
 13. Από τη συγκεκριμένη Δράση αποκλείονται συγγενείς εργαζόμενων ή συνεργατών της ΕΡΤ Α.Ε. Α’ βαθμού συγγένειας.

Κατεβάστε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε pdf