Σημαντική αύξηση εμφανίζουν τα ελληνικά κρατικά έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ) το 2014 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αλλά υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ και της Ευρωζώνης σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν στο 39% του ελληνικού ΑΕΠ το 2015 έναντι 38,3% το 2013 και 34,2% το 2010. Ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 40% του ΑΕΠ ενώ στην Ευρωζώνη ανερχόταν στο 41,5% του ΑΕΠ.

Τα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εμφανίζουν μεγάλη αύξηση διαχρονικά από το 2005 όταν ανέρχονταν στο 33,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Η Δανία με 50,8% του ΑΕΠ και η Γαλλία με το Βέλγιο με 47,9% του ΑΕΠ έκαστη είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο βάρος σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην ΕΕ.

Στον αντίποδα βρίσκονται η Ρουμανία και η Βουλγαρία με 27,9% του ΑΕΠ έκαστη και η Λιθουανία με 28% του ΑΕΠ.

Μοιράσου το άρθρο: