Τη διακοπή – εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα του οδικού άξονα Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα και συγκεκριμένα στη θέση Καμένο Σελί, μετά τον οικισμό του Έλους, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού «Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισα» με την επαρχιακή οδό «Βλάτος – Ρογδιά – Λίμνη – Καμένο Σελί», προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη κατασκευής του 3ου υποέργου, Παράκαμψη Έλους και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων, υπενθυμίζει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και δύναται να παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου. Οι ώρες λειτουργίας του εργοταξίου είναι 7 π.μ. – 3 μ.μ., αλλά η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκεί όλο το 24ωρο. Η κυκλοφοριακή σύνδεση από την περιοχή των Τοπολίων προς την περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας και αντίθετα, θα γίνεται από την επαρχιακή οδό με αριθμό 7, «Βλάτος – Ρογδιά – Λίμνη – Καμένο Σελί» και συγκεκριμένα:

• Η κυκλοφορία των οχημάτων από Τοπόλια προς Χρυσοσκαλίτισσα θα εκτρέπεται στην περιοχή των Μύλων, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού 5, Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισα, προς την επαρχιακή οδό 7, Βλάτος – Ρογδιά – Λίμνη – Καμένο Σελί, έως την περιοχή Καμένο Σελί όπου η επαρχιακή οδός με αριθμό 7 συναντά πάλι την επαρχιακή οδό με αριθμό 5.
• Η κυκλοφορία των οχημάτων από Χρυσοσκαλίτισσα προς Τοπόλια θα εκτρέπεται στην περιοχή Καμένο Σελί, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού 5, προς την επαρχιακή οδό 7, έως την περιοχή των Μύλων όπου η επαρχιακή οδός με αριθμό 7 συναντά πάλι την επαρχιακή οδό με αριθμό 5.

Μοιράσου το άρθρο: