Σε αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στις 2 και 3 Ιουλίου, αποφάσισαν οι φοροτεχνικοί στα Χανιά, μετά από την σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους.

Στις δύο αυτές ημέρες, από τις 10:00 έως τις 12:00 θα πραγματοποιήσουν ακόμα μια διαμαρτυρία έξω από την είσοδο της Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, «την προηγούμενη αποχή της 18ης Ιουνίου, ο νομός Χανίων πέτυχε μείωση στις υποβολές των δηλώσεων περίπου 75% αφού από τις 1.300 που υποβάλλονται περίπου κάθε ημέρα, τότε υποβλήθηκαν 350».

Οι φοροτεχνικοί μεταξύ άλλων διεκδικούν:

• Τον επαναπροσδιορισμό των ημερομηνιών λήξεων των Φορολογικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μέσω του κωδικού του λογιστή, όχι πριν τις 30/9
• Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών.
• Την κατάργηση των απαράδεκτων προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων όπου -όπως επισημαίνουν- σε μια δήλωση απόδοσης χαρτοσήμου ή παρακρατούμενου φόρου ύψους 1 ευρώ ζητούνται 250 και 500 ευρώ πρόστιμα.
• Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013).
• Από μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00 ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση. Καμία υποβολή Ε3 χωρίς υπογραφή από Αδειούχο Φοροτέχνη Λογιστή.
• Επαναφορά της υποχρέωσης ύπαρξης πτυχίου για την αδειοδότηση του Φοροτέχνη Λογιστή και κατάργηση της δυνατότητας αδειοδότησης του μόνο από την προϋπηρεσία.
• Νομοθετική οριοθέτηση των ευθυνών του Λογιστή Φοροτεχνικού, στα πλαίσια της λογικής και του ξεκάθαρου (και όχι συγκεχυμένου) προσδιορισμού τους.
• Επαναφορά του Αφορολογήτου ορίου στους αυτοαπασχολούμενους και κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος..

Μοιράσου το άρθρο: