Με ομόφωνη απόφασή της, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Πέμπτη, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης γνωμοδότησε θετικά στη μετατροπή του κτιρίου της 5ης Μεραρχίας στο λόφο Καστέλι σε ξενοδοχείο.

Σε σχετικό κείμενο η Σύγκλητος εξηγεί την απόφασή της τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι, αφού άκουσε τις απόψεις του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών, εξέτασε τις απόψεις των επιμέρους φοιτητικών παρατάξεων, μελέτησε τις διάφορες προτάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί είτε από πολιτικούς – κοινωνικούς φορείς ή από ιδιώτες, αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαπίστωσε ότι η υφιστάμενη σύμβαση με τη μισθώτρια εταιρεία δεν μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από το Πολυτεχνείο Κρήτης, εφόσον η μισθώτρια εταιρεία εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως η καταβολή των μισθωμάτων και ήδη το ίδρυμα έχει αρχίσει να λαμβάνει τα πρώτα μισθώματα για την ενοικίαση των κτιρίων. Στην απόφαση τονίζεται επίσης ότι σε περίπτωση μονομερούς και αναίτιας καταγγελίας της σύμβασης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ελλοχεύει κίνδυνος υποβολής αγωγών για υπέρογκα ποσά (εκτελεσθείσες δαπάνες και διαφυγόντα κέρδη) εκ μέρους του επενδυτή. Οι επιπτώσεις της υφιστάμενης έντασης επηρεάζουν τους στόχους και τις προοπτικές του ιδρύματος, προστίθεται στη απόφαση της Συγκλήτου.

Μοιράσου το άρθρο: