Ο Δήμος Χανίων σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 3η Ημερίδα της Πράξης, «Διασυνοριακή συνεργασία νησιωτικών αστικών περιοχών για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» με ακρωνύμιο Step2Smart, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 – 15:00.
Το link για να συμμετέχετε είναι: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-iqrDkrGdCnxPxN22ID5Yvk0HoXPkfM
Το STEP2SMART εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές» και Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μοιράσου το άρθρο: